” Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Yenilikçi Teknoloji Eğitimi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Yıldız Teknik Üniversitesi organizatörlüğünde 4 – 6 Eylül 2018 ve 11 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında olmak üzere iki farklı dönemde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Proje sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

PROJE AMACI : 

Eğitimin temel amacı, sizlere öğrencilerin öğrenme problemlerini çözmek üzere, bir entegrasyon tasarım modeline dayalı olarak, BİT entegrasyonuna yönelik ders sürecinin planlanması, tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi bakış açısını ve deneyimini kazanmanızı sağlamak;  bu deneyimi kazanırken de kendi okul koşullarınıza en uygun web 2.0 aracını seçme, bunları kullanarak e-materyal geliştirme ve derse entegre etme davranışları kazandırmaktır.

Bu kapsamda,  öğrencilerinizi derslerde aktif kılacak ve her bir öğrencinin bireysel olarak öğrenme sürecine katılımını sağlayacak etkileşimli öğrenme ortamları tasarlayabilmenize olanak sağlayacak web 2.0 araçları tanıtılacak,  bu araçları kullanma becerisi kazandırılacak ve hangi öğrenme probleminde, hangi aracın seçileceği ve derse nasıl entegre edilmesi gerektiği ile ilgili uygulamalı öğretim tasarımı çalışmaları yapmanız sağlanacaktır.

PROJE HEDEF KİTLESİ :

” Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Yenilikçi Teknoloji Eğitimi “ isimli etkinliğe İstanbul ilindeki devlet okullarında görev yapan ve orta düzeyde bilişim teknolojisi okur yazarı olan tüm sınıf ve branş öğretmenleri başvuru yapabilir.

PROJE ULAŞIM VE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

” Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Yenilikçi Teknoloji Eğitimi “ isimli etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Proje Son Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2018

1.Dönem Proje Başlangıç Tarihi : 4 Eylül 2018

1.Dönem Proje Bitiş Tarihi : 6 Eylül 2018

2.Dönem Proje Başlangıç Tarihi : 11 Eylül 2018

2.Dönem Proje Bitiş Tarihi : 13 Eylül 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Yenilikçi Teknoloji Eğitimi “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız