” Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Yenilikçi Teknoloji Eğitimi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Yıldız Teknik Üniversitesi organizatörlüğünde 4 – 6 Eylül 2018 ve 11 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında olmak üzere iki farklı dönemde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Amacı

Bu etkinliğin amacı, sizlere öğrencilerin öğrenme problemlerini çözmek üzere, bir entegrasyon tasarım modeline dayalı olarak, BİT entegrasyonuna yönelik ders sürecinin planlanması, tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi bakış açısını ve deneyimini kazanmanızı sağlamak;  bu deneyimi kazanırken de kendi okul koşullarınıza en uygun web 2.0 aracını seçme, bunları kullanarak e-materyal geliştirme ve derse entegre etme davranışları kazandırmaktır.

Bu kapsamda,  öğrencilerinizi derslerde aktif kılacak ve her bir öğrencinin bireysel olarak öğrenme sürecine katılımını sağlayacak etkileşimli öğrenme ortamları tasarlayabilmenize olanak sağlayacak web 2.0 araçları tanıtılacak,  bu araçları kullanma becerisi kazandırılacak ve hangi öğrenme probleminde, hangi aracın seçileceği ve derse nasıl entegre edilmesi gerektiği ile ilgili uygulamalı öğretim tasarımı çalışmaları yapmanız sağlanacaktır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

” Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Yenilikçi Teknoloji Eğitimi “ isimli etkinliğe İstanbul ilindeki devlet okullarında görev yapan ve orta düzeyde bilişim teknolojisi okur yazarı olan tüm sınıf ve branş öğretmenleri başvuru yapabilir.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Konaklama bilgisi bulunmamaktadır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

Bu etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Proje Son Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2018

1.Dönem Proje Başlangıç Tarihi : 4 Eylül 2018

1.Dönem Proje Bitiş Tarihi : 6 Eylül 2018

2.Dönem Proje Başlangıç Tarihi : 11 Eylül 2018

2.Dönem Proje Bitiş Tarihi : 13 Eylül 2018

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüGüncellenecektir
UzmanlarGüncellenecektir
EğitmenlerGüncellenecektir
RehberlerGüncellenecektir
Sağlık PersonelleriGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

  • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
  • T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Yenilikçi Teknoloji Eğitimi “ isimli etkinlik, etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Etkinlik gerçekleştirildiği için başvuru butonu kaldırılmıştır.