” Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim “ isimli etkinlik, 2019 yılı TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Hacettepe Üniversitesi yürütücülüğünde 24 Haziran – 28 Haziran 2019 ve 1 Temmuz  – 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında olmak üzere iki farklı etkinlik döneminde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Etkinlik kapsamında yürütülecek yenilikçi eğitim uygulamaları iki aşamada gerçekleştirilecektir:

Birinci aşama olan Bireysel Öğrenme Alanı, yaklaşık 8 saatlik modüler bir eğitim programıdır ve çevirim içi ortamda 6 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında katılımcıların erişimine açılacak olan video temelli modüller yoluyla yürütülecektir.

Eğitimin bu kısmına başvuruda ve katılımda herhangi bir sınırlama yoktur. Çevirim içi ortamda sunulacak tüm içerik bütün öğretmenlerin erişimine açıktır.

Eğitimin bu kısmında, katılımcılar erişimlerine açılan online içeriği, gün içinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak takip edebilecek ve haftada yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile modülleri tamamlayabileceklerdir.

Bu aşamayı tamamlayan öğretmenlere çevirim içi modülleri tamamlamaları sonucunda birer KATILIM SERTİFİKASI sunulacaktır.

Toplu Öğrenme Etkinliği

İkinci aşama ise Toplu Öğrenme Etkinliği olarak adlandırdığımız, yüz yüze yürütülecek Lider Öğretmen Eğitim Programıdır.

Bu eğitim, bir önceki aşamadaki çevirim içi modüllerin tamamlamasına bağlı olarak, belli kontenjan dahilinde, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde yüz yüze ortamda  gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların söz konusu tarihlerde kurumlarından resmi izinli sayılabilmeleri için gerekli belge (katılım daveti) kendilerine sunulacaktır.

Ankara içinden katılım yapacak öğretmenlerin iaşeleri, Ankara dışından katılım yapacak öğretmenlerin ise konaklama ve iaşeleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Bu aşamaya katılan ve eğitimi tamamlayan öğretmenlere LİDER ÖĞRETMEN SERTİFİKASI sunulacaktır.

21. yüzyılın eğitim anlayışıyla bütünleşen uygulamaların yürütüleceği bu projede, Tersyüz Öğrenme Modeli yoluyla, öğretmenlere Sürdürebilir Gelişme odaklı Eğitim (SGE) yaklaşımının kazandırılması hedeflenmektedir. Uygulanacak eğitim modeli ve sunulacak eğitim içeriği düşünüldüğünde, projenin iki temel amacı söz konusudur:

  1. Küresel bağlamda öncelikli bir eğitim gündemi olan Sürdürebilir Gelişme odaklı Eğitim yaklaşımının kazandırılması;
  2. günümüzün yenilikçi bir eğitim uygulaması olan Tersyüz Öğrenme Modelinin kullanılarak pekiştirilmesi.

Projede yöntem olarak Tersyüz Öğrenme Modeli kullanılacak olup, katılımcıların çevirim içi ortamda sunulacak materyaller yardımıyla sürdürülebilir gelişmenin temel unsurları hakkında bilgi edinmeleri ve SGE yaklaşımını anlamaları; yüz yüze yürütülecek uygulamalı etkinliklerde ise çevirim içi ortamda edinilen bilgi ve birikimi, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarına dönüştürmeleri sağlanacaktır.

Etkinlik Hedef Kitlesi

Öğretmenin, bireyin ve toplumun eğitime ve gelişime dönük kazanımlarını şekillendiren en önemli dinamikler arasında yer aldığı düşünüldüğünde, sürdürülebilir gelişme hedefleyen bir toplumun, 21. yüzyılın gerektirdiği insan tipini yetiştirebilecek yetkinlikte öğretmenlere ihtiyacı olduğu şüphesizdir. Günümüzde, sürdürebilir gelişme gösteren toplumların bir parçası olmak için gereken farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve değerleri taşıyan bireyleri yetiştirme sorumluluğu toplumun öğretmenlerinden beklenmektedir.

Bu nedenle, projenin hedef kitlesini ülkemizin çeşitli bölgelerinde farklı eğitim kademelerinde (okulöncesi eğitim,  ilkokul, ortaokul ve lise) görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenler projeye, proje web sitesi ve sosyal medya ağları üzerinden yapılacak bir çağrı ile davet edilecek ve çevirim içi ortamda sunulacak bir başvuru formu üzerinden katılımcı kayıtları alınacaktır.

1.Aşama online ortamda gerçekleştirilecektir.

1. aşama için katılım, başvuru formunu dolduran herkese (tüm öğretmenlere) açık olduğundan, herhangi bir kontenjan sınırlaması yoktur.

Etkinlik Konaklama Bilgileri

Bu etkinliğe katılım gösteren katılımcılar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Konukevi’nde konaklama yapacaklardır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Ulaşım Bilgileri

” Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim “ isimli etkinlik, etkinlik programına göre Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

Etkinlik Önemli Tarihleri

Etkinlik Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2019

1.Aşama Başlama Tarihi : 6 Mayıs 2019

1.Aşama Bitiş Tarihi : 31 Mayıs 2019

2.Aşamaya Kabul Edilenlerin Duyurulma Tarihi : 3 Haziran 2019

2.Aşama 1.Etkinlik Dönemi Başlama Tarihi : 24 Haziran 2019

2.Aşama 1.Etkinlik Dönemi Bitiş Tarihi : 28 Haziran 2019

2.Aşama 1.Etkinlik Dönemi Başlama Tarihi : 1 Temmuz 2019

2.Aşama 2.Etkinlik Dönemi Bitiş Tarihi : 5 Temmuz 2019

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Proje YürütücüsüGüncellenecektir
Bilim KuruluGüncellenecektir
EğitmenlerGüncellenecektir
Düzenleme KuruluGüncellenecektir
Yerel Düzenleme KuruluGüncellenecektir

Etkinliği Destekleyen ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

  • T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TÜBİTAK
  • T.C.  Hacettepe Üniversitesi

Etkinlik Başvuru Bilgileri

” Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim “ isimli etkinlik,  etkinlik başvurularını etkinlik başvuru sistemi üzerinden almaktadır.

Etkinlik başvurusu yapılabilmesi için tüm katılımcıların öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan katılımcılar, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir.
Katılım formunu dolduran herkes 1. aşamaya katılabilir.
Etkinlik tamamlandığı için başvuru butonu kaldırılmıştır.