“Üçü bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”  projesi,  TÜBİTAK’ın  “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerden birisi olup ilk kez 2017 yılında 7 – 13 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

PROJE AMACI : 

Bu projede sağlık, kültür ve ekoloji temelli bir doğa eğitimi yürütülmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında disiplinler arası bir yaklaşım esas alınacaktır.

Doğa eğitimi, içeriği itibariyle çok disiplinli bir karakter taşıdığından bu proje kapsamında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimlerdeki çeşitli disiplinlere (Arkeoloji, Antropoloji, Astronomi, Biyoloji, Fen Eğitimi, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Tıp ve Veterinerlik) ilişkin etkinlikler yer alacaktır. Eğitim kapsamında bu etkinlikler arasında bağlantılar kurulacak, katılımcıların her bir disipline ilişkin öğrendiklerini diğer disiplin alanlarına transfer etmeleri sağlanacaktır.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Projenin hedef kitlesi, 2016 – 2017 eğitim – öğretim yılında Sivas il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileridir.   Katılımcıların belirlenmesinde sosyo-ekonomik düzey açısından dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda öğrenim gören ve akademik başarısı yüksek olan öğrenciler öncelikle tercih edilecektir.

PROJE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

Proje etkinlikleri, 3 gün konaklamasız 4 günde konaklamalı olacak şekilde yürütülecektir.

NOT : Katılımcıların konaklama ve  yemek giderleri proje kapsamında TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE ULAŞIM BİLGİLERİ :

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi ABD

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Proje Başvuru Tarihleri : 1 Haziran – 30 Haziran 2017

Proje Başlama Tarihi : 7 Eylül 2017

Proje Bitiş Tarihi : 13 Eylül 2017

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız