” Uludağ Milli Parkı ve Bursa Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi 6 “ isimli proje, 2017 yılı TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup 24 Temmuz -2 Ağustos 2017 tarihleri arasında konaklamalı olarak Bursa’da gerçekleştirilecektir.

Projede, 4 ayrı üniversite ve kuruluştan 1 yürütücü, 2 uzman ve 9 eğitmen görev alacaktır.

PROJE AMACI : 

Farklı alanlardaki araştırma görevlilerine, öğretmenlere ve sivil toplum örgütlerine bilimsel temelli bir ekolojik ufuk kazandırmak, doğanın dilinin öğretilmesi yoluyla bilimin popülerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla bu proje düzenlenmektedir.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Milli Eğitim’de görev yapan 18 öğretmen, 5 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, kırsal bölgelerde görevli olan 3 kamu görevlisi, sivil toplum örgütlerinden 2 üye ile farklı üniversitelerden 7 araştırma görevlisinin eğitime katılması planlanmıştır.

NOT : Katılanların yol giderleri hariç,  konaklama,  günlük yemek masrafları ve eğitim amaçlı yapılacak gezilerin ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

PROJE BAŞVURU KOŞULLARI : 

Katılımcıların,

1) Başvuru Formunu eksiksiz doldurmaları,

2) Daha önce bu tür doğa eğitimlerine katılmamış olmaları,

3) Herhangi bir sağlık problemlerinin olmaması,

4) Çalışmakta olan katılımcıların kurum ve kuruluşlardaki durumlarını, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise öğrencilik durumlarını belgelemeleri,

5) Değerlendirmeler neticesinde ismi kesin liste içerisinde yer alan katılımcıların 100 TL katılım ücretini daha sonra belirtilecek olan Uludağ üniversitesinin döner sermayesinin banka hesap numarasına yatırmaları istenecek ve dekontu [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Ön başvuru sırasında herhangi bir ücret istenmemektedir. Ancak kesin kayıt yaptırılmak üzere seçilenlerin eğitime kabul yazıları ve ilgili üniversitenin banka hesap numaraları kendilerine iletilecektir.

PROJE PROGRAMI : 

Eğitimde,  Uludağ – Bursa ve çevresinin sunduğu doğal ve kültürel değerler, üniversite öğretim üyeleri ve diğer uzmanların katkılarıyla bütüncül ve katılımcı bir eğitim anlayışı yaklaşımıyla işlenecektir. Doğal kaynaklar, ekosistem, insan-doğa ilişkileri konusunda belli bir düzeye ulaşmaları beklenen katılımcıların, doğal yapının öğretimi ve çevrenin bilimsel olarak daha doğru algılanması için eğitim sonrası bulundukları ortamlarda gönüllü çalışmalar yapmaları beklenmektedir.

Detaylı Program İçin Lütfen Tıklayınız

PROJE KONAKLAMA BİLGİLERİ :

Konaklama, Karinna Hotel’de gerçekleştirilecektir.


PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ :

Eğitim Tarihleri : 24 Temmuz- 2 Ağustos 2017

Eğitime Son Başvuru Tarihi : 4 Temmuz 2017

Kabul Edilenlerin Açıklanması  : 7 Temmuz 2017

Yedeklerden Kabul Edilenlerin Açıklanması  : 12 Temmuz 2017

Katılım Ücretleri İçin Son Tarih : 14 Temmuz 2017

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız