” Yaratıcı Drama İle Sınıf Öğretmenlerine Değerler Eğitimi Uygulamaları “ isimli proje, 2017 yılında TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup 18 – 25 Kasım 2017 tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilecektir.

PROJE AMACI : 

Projenin amacı, etkileşimli yaratıcı drama etkinlikleri yoluyla sınıf öğretmenlerine değerler eğitimine yönelik bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Bu proje ile sınıf öğretmenlerinde başlıca değerler eğitimine yönelik görüşlerin olumlu yönde geliştirilmesi, değerlere yönelik bilişsel yapılarının geliştirilmesi Yaratıcı drama ile değerler eğitimi öğretim materyallerinin hazırlanmasıdır.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Bu projenin hedef kitlesi Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum veya kuruluşta çalışan toplam 30  sınıf öğretmenleridir .

PROJE BAŞVURU KOŞULLARI : 

Hedef kitlenin belirlenmesinde kullanılacak ölçütlerden bir tanesi, başvuru formunda her bir adayın ‘Proje kapsamında hazırlayacağım öğretim materyalini kendi sınıfımda uygulamayı ve uygulama kayıtlarını en kısa sürede proje yürütücüsüne göndermeyi kabul ediyorum’ şeklindeki beyanı kabul etmiş olmaktır.

Bir diğer ölçüt de, adayların başvuru formuna eklenecek olan ‘Yaratıcı Drama Tutum Ölçeği’ni doldurup, yaratıcı dramaya yönelik tutum puanlarının yüksek olmasıdır.

Katılımcıların çeşitli mesleki deneyime sahip olmaları esası aranacaktır. Çünkü araştırmalar hem kariyerlerinin ilk yıllarındaki (0-5 yıl) öğretmenlerin hem de kariyerlerinin ilerleyen yıllarındaki öğretmenlerin yetersiz destek sonucu zorluklar çekip mesleğe olan ilgilerinin azaldığını belirtmektedirler.

NOT : ​Yeterli başvurunun olması durumunda her ilden en fazla iki katılımcı seçilmesine ve katılımcıların daha önce başka bir TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesine katılmamış olmasına dikkat edilecektir.

 PROJE KONAKLAMA VE ULAŞIM BİLGİLERİ : 

Otobüs ile Gelenler: Çayeli Otogarından indikten sonra 600metre yürüyerek ulaşınız.

Uçak ile Gelenler: Trabzon havalimanından Havaş Rize otobüslerine binip, Çayeli Emniyet durağında ininiz. Geldiğiniz istikametten geriye doğru 500 metre yürüyünüz. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü yolun sağ tarafında bir sokak arkada (Deniz tarafında) kalacaktır.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Son Başvuru Tarihi : 1 Ağustos 2017

Proje Başlama Tarihi : 18 Kasım 2017

Proje Bitiş Tarihi : 25 Kasım 2017

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız