” Yazdıkça Yazıyorum Projesi “ isimli etkinlik, 2018 yılı TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi organizatörlüğünde 26 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE AMACI :

Yazma becerisi öğrencilerin duygu ve düşüncelerini kâğıda aktardıkları, zengin iç dünyalarını dışarıya yansıttıkları bir beceri olmalıdır. Öğrenciler yazarken eğlenmelidirler; bu eğlenme sürecinin yaratıcı fikirleri ortaya çıkardığını anlamalı; farklı bakış açısıyla düşünebildiklerinde, sınıf arkadaşlarıyla birlikte beyin fırtınası yaptıklarında, oyun oynadıklarında, drama etkinliklerine katıldıklarında, iş birliği yaptıklarında yazı yazabildiklerini deneyimlemelidirler. Yaratıcı yazma, öğrencilere bu olanakları sağlayacak yazma yöntemlerinden biridir.

Bu proje kapsamında sınıf öğretmenlerine yaratıcı yazma tekniklerine yönelik atölye çalışmaları aracılığıyla eğitim vermek ve öğretmenler okullarına döndüklerinde, atölye çalışmalarına benzer şekilde sınıflarında uygulayacakları yaratıcı yazma etkinlikleri ile ilkokul öğrencilerinin yazmanın eğlenceli bir etkinlik olduğuna inanmaları, yazmaya karşı tutumlarını olumlu yönde değiştirmeleri, yazı yazabildiklerini görmeleri ve yazma sürecinin sonunda, bu sürecin bir çıktısı olarak yazarı oldukları bir kitaba sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bir başka deyişle proje kapsamında sınıf öğretmenleri aracılığıyla ulaşılan öğrencileri, “minik yazarlar” yapmak amaçlanmıştır.

PROJE HEDEF KİTLESİ :

” Yazdıkça Yazıyorum Projesi “ isimli etkinliğin hedef kitlesini Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Projenin Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaşılabilirlik hedefi ile her bölgeden en az 3 öğretmen olmak üzere 44 öğretmen ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Katılımcıların 22 bayan ve 22 erkek olması gözetilecektir.

Öncelikli olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf okutacak öğretmenler tercih sebebi olacaktır.

Katılımcılardan daha önce yaratıcı yazma yöntem ve tekniklerini sınıfında uygulamayanlara öncelik sağlanacaktır.

PROJE KONAKLAMA VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

” Yazdıkça Yazıyorum Projesi “ isimli etkinlik, Sapanca İlkokulunda gerçekleştirilecektir.

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ :

Son Başvuru Tarihi : 10 Haziran 2018

Proje Başlama Tarihi : 26 Haziran 2018

Proje Bitiş Tarihi : 1 Temmuz 2018

PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ :

” Yazdıkça Yazıyorum Projesi “ isimli etkinlik, proje başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız