” Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2017 “ isimli proje, TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenmiş olup 30 Haziran 2017 – 4 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

PROJE HEDEF KİTLESİ : 

Hedef kitlemiz: Amasya Merkez Ortaokulları ile YİBO’larda eğitim gören ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan, bilime meraklı, tüm çalışmalara aktif olarak katılabilecek 5. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerinden 30 öğrencidir.

Özellikle farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması, empati kurabilmesi ve bu ilişkilerini uzun vadede sürdürebilmesi hedeflenmektedir.

Not : Projeye öncelikle Amasya’da öğrenim gören öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir. Belirlenen kontenjanın dolmaması durumunda Amasya dışında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

PROJE AMAÇLARI : 

  • Doğal ortamda, doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları için uygun ortamları oluşturmak, bunun düşünsel zenginliğini ve heyecanını yaşamalarını sağlamak
  • Bitki ve hayvanların yaşam döngülerine yönelik tutum ve davranış kazandırmak
  • İletişim, sorumluluk ve işbirliği becerisi kazandırmak
  • Çevrelerindeki problemleri görebilmelerini ve çözüm için birer proje fikri üretmelerini sağlamak
  • Canlıların yaşam haklarına saygı duyma bilincini geliştirmek
  • Andropojen etkiler nedeniyle çevre kirliliği kaynaklı biyoçeşitliliği tehdit eden unsurların farkına varmaları ve bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak

Projede amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için alanlarında uzman kişiler tarafından Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sanat vb. alanlarda disiplinler arası etkileşimler içeren etkinlikler hazırlanmıştır. Bu etkinlikler amaçlarına uygun olarak Amasya ilinin farklı doğa ortamlarında uygulanacaktır. Etkinlik öncelerinde öğrencilere yaratıcı drama etkinlikleri yaptırılarak, yaratıcılık ve estetik becerisi, iletişim becerisi vb. özelliklerin gelişmesine katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

Etkinlikler öğrencilerin yaşlarına uygun, ilgi ve merak uyandıracak şekilde hazırlanmıştır. Etkinlikler kalıcı ve etkili öğrenmelerini sağlayacak, eğlenceli, bilimsel süreç becerilerini, grupla çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Geleceğin bilim insanı olmaya aday öğrenciler bilim insanları ile bir arada karşılıklı etkileşim içinde bulunacaklar ve öğrenciler bilimin güler yüzü ile tanışmış olacaklardır. Öğrencilerin bu etkinlikler sayesinde bilimi, bilim üreten kişilerden, doğrudan öğrenmeleri sağlanacaktır.

PROJE ADRES BİLGİSİ :

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
İpekköy Kampüsü – Amasya

PROJE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Proje Başvuru Başlama Tarihi : 01.05.2017

Proje Başlama Tarihi : 30.06.2017

Proje Bitiş Tarihi : 04.07.2017

PROJE KONAKLAMA BİLGİLERİ : 

Konaklama giderleri, TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Not : Katılımcıların yol masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanmayacaktır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız