” 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu “ isimli etkinlik, Marmara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı organizatörlüğünde 14 – 17 Kasım 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM AMACI : 

Günümüzde dünyanın her yerinde bilgiye erişim, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme konuları toplumların önceliği haline gelmiştir. Bu nedenle toplumun bütün eğitim- öğretim faaliyetlerinin sadece okullarda verilen formel eğitimle sınırlı kalmaması gerekmektedir. Fakat okul öncesi dönem de dahil olmak üzere maalesef her çocuk eşit fırsat ve imkânlara sahip olamamaktadır. Dolayısıyla eğitim kurumlarının dışında eğitim sağlayıcılarına da ihtiyaç duyulmakta; bu noktada çocuk kütüphanelerine büyük bir görev düşmektedir. Kendileri için özel alanlar ve programlar hazırlanmış olan farklı sosyo-ekonomik çevreden gelen çocukların kütüphanelerine erişiminin sağlanması ile çocuklar arasındaki akademik gelişim göstergelerini eşitlemek ve yapısal kırılganlıkları azaltabilmek için çok önemli bir fırsat elde edilmiş olacaktır.

Bu sempozyumun amacı, ilgili konularda çalışan akademisyenler ve uygulamacılar ile kurum/kuruluşlar arasında bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin aktarılabileceği paylaşım ve etkileşim ortamı sağlamak; bütün dünyada çocuk kütüphanelerinin etki ve niteliğini artırmak için yapılması gerekenleri tartışmaktır.

SEMPOZYUM HEDEF KİTLESİ : 

” 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu “ isimli etkinliğe ilgili konularda çalışmalar yapan akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler başvuru yapabilir.

SEMPOZYUM KONULARI : 

MEKÂN OLARAK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

 • Çocuk kütüphanelerinin şehirdeki konumu
 • Çocuk kütüphanelerinin mimari özellikleri
 • Çocuk kütüphanelerinde iç mekân tasarımı

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

 • Maker Space Hareketi
 • Bilgi teknolojilerinin kullanımı
 • Sosyal Ağlar ve Okuma Teşvik Programları

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞI 

 • Çocuklar için bilgi okuryazarlığı öğretiminin içeriği
 • Bilgi Okuryazarlığı Programları ve Çocuk Kütüphanecileri

KÜTÜPHANELERDE OKUL ÖNCESİ DÖNEM

 • Yaratıcı etkinlikler ve drama faaliyetleri
 • Aile katılımının sağlanması
 • Çocuk – kitap ilişkisi

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN AİLE VE SOSYAL ÇEVRE İLE İLİŞKİSİ

 • Kütüphanecilerin pedagojik yeterliliği
 • Kütüphanecilerin iletişim becerileri
 • Kütüphanelerde Ulusal ve Uluslararası İşbirliği

ÇOCUK KÜTÜPHANESİNDE NİTELİKLİ HİZMET SUNUMU

 • Çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için çeşitli etkinlikler sunmak
 • Çocuk kütüphanelerinin fırsat eşitsizliklerini giderme misyonu

SEMPOZYUM KONAKLAMA VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

” 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu “ isimli etkinlik, Nevşehir ili Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Sempozyum İlk Çağrı Tarihi : 30 Ocak 2018

Sempozyum Son Çağrı Tarihi : 30 Mart 2018

Bildiri Özetlerinin Gönderimi : 30 Nisan 2018

Dinleyici Son Kayıt Tarihi : 14 Haziran 2018

Sempozyum Başlangıç Tarihi : 14 Kasım 2018

Sempozyum Bitiş Tarihi : 17 Kasım 2018

SEMPOZYUM BAŞVURU BİLGİLERİ :

” 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu “ isimli etkinlik, sempozyum başvurularını online olarak almaktadır.

NOT : Sempozyumun kayıt ücreti yoktur.