” 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu “ isimli etkinlik, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde 11 – 14 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM AMACI : 

Sempozyumun amacı, Sınıf Öğretmenliği ve eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel, sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği, eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır.

Sempozyumun bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki en iyi bilim insanlarının sempozyuma katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda sempozyumda, davetli konuşmacılar, bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları, eğitimde iyi örnekler,  çalıştaylar ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir sempozyum hazırlığı içindeyiz. Bildiri özet kitapları ve tam metinlerin yer aldığı kitaplar PDF formatında Web sayfasında yayımlanacaktır.

SEMPOZYUM HEDEF KİTLESİ : 

” 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu ” isimli etkinliğe eğitime gönül vermiş tüm öğrenci, öğretmen ve akademisyenler katılım gösterebilir.

SEMPOZYUM KONULARI : 

 • Türkçe Öğretimi
 • Hayat Bilgisi Öğretimi
 • Matematik Öğretimi
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
 • Lisansüstü Eğitim
 • İlkokuma ve Yazma Öğretimi
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi
 • Yabancı Diller Öğretimi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
 • Değerler Eğitimi
 • Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam

SEMPOZYUM ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Bildiri Özetlerinin Gönderimi Başlama Tarihi : 20 Kasım 2017

Bildiri Özetlerinin Gönderimi Bitiş Tarihi : 20 Şubat 2018

Erken Kayıt Tarihi : 20 Kasım 2017 – 23 Şubat 2018

Geç Kayıt Tarih : 24 Şubat 2018 – 18 Mart 2018

Sempozyum Başlama Tarihi : 11 Nisan 2018

Sempozyum Bitiş Tarihi : 14 Nisan 2018

SEMPOZYUM BAŞVURU BİLGİLERİ : 

Sempozyuma katılmayı planlayan (bildiri, poster ve eğitim materyali sunacak, panele katılacak ya da dinleyici olarak katılacak) tüm katılımcıların katılım ücreti ödemesi zorunludur.

Katılım ücretine bilimsel programlara katılım, sempozyum çantası, sempozyum programı, yaka kartı, öğle yemekleri ve katılım belgesi dahildir. Sempozyum çantası katılım ücretini yatırdığını belgelendiren katılımcılara kayıt masasında verilecektir.

Katılımcı TürüÜcretler
Erken Kayıt                               Geç Kayıt
Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.)350 TL400 TL
Öğretim Elemanı (Öğr. Gör., Okt., Uzm., Arş. Gör., Öğretmen)300 TL350 TL
Doktora Öğrencisi ve Yüksek Lisans Öğrencisi250 TL300 TL
Bildiri Sunacak Lisans Öğrencileri ve Dinleyici200 TL250 TL

 

NOT : Sempozyuma bizzat katılacak her katılımcının katılım ücreti yatırması zorunludur. Birden fazla sunu ile katılanlar tek katılım ücreti ödeyeceklerdir.
NOT : Bir katılımcı en fazla üç bildiri sunabilir. Eğer bildiriler tek yazarlı ise ancak iki bildiri ile katılınabilir.