“Birlikte Bilelim” Yarışması, 7.sınıf öğrencilerinin temel ve üst düzey bilimsel süreç becerilerine odaklanmakta ve sahip oldukları temel bilgi ve becerileri ne düzeyde geliştirdiklerini eğlenceli şekilde ölçmeyi hedeflemektedir. Yarışma öğrencilerin hem bireysel bilgi ve becerileri hem de takım olarak bir arada sahip olunan becerilerini işbirliği içerisinde ortak ürün oluşturmaya yönelik kullanmalarına fırsat tanıyan iki aşamadan oluşmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI :

 • Yarışmaya ortaokul kurumlarında öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmanın ilk etabı bireysel 2. etabı 3’er kişiden oluşan takımlarla gerçekleşecektir. Öğrencilerin yarışma başvurusundan önce takımlarını belirlemiş olmaları gerekmektedir.
 • Her takımın kendi belirleyeceği bir danışmanı (veli, öğretmen) olması zorunludur. Danışman, öğrencilerin yarışmanın yapılacağı yere ulaşımından ve genel olarak takımdan sorumludur. Danışmanlar, yarışma boyunca yarışma alanında bulunacak, öğrencilerle birlikte yarışmaya gelecek ve takımdan sorumlu olacak ancak yarışma sırasında takımın yanında bulunmayacaktır.
 • Yarışmanın 2. etabına yalnızca 1. etap sonunda ilk sekize giren öğrenci takımları katılabilecektir.
 • Yeterli katılımın sağlanmadığında yarışma iptal edilecek ve katılım ücretleri iade edilecektir. Ancak, takımların yarışmadan çekilmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır

YARIŞMA BAŞVURU İŞLEMİ:

 • 2017 yılı Ortaokul 7. Sınıf Öğrencileri “BİRLİKTE BİLelİM” yarışması başvuruları 1 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2017 tarihinde, saat 17.30’da sona erecektir.
 • Yarışma katılım ücreti takım adına 100 TL’dir.
 • Katılım ücreti TR 92 0001 0015 0606 7998 875150 IBAN numaralı hesaba (Ziraat Bankası 9 Eylül Üniversitesi Şubesi) DEÇEM “BİRLİKTE BİLelİM” Yarışması adına danışman tarafından öğrenci takım adı belirtilerek yatırılacaktır.
 • Başvurular, Danışman tarafından online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapıldıktan sonra, aşağıdaki belgelerin 22 Mayıs 2017, saat 17:30’a kadar [email protected] adresine gönderilmesi ve yarışmanın ilk günü belgelerin asıllarının elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 E-mail ekinde gönderilecek ve Başvuru Sırasında Teslim Edilecek Belgeler : 

 • Danışman tarafından imzalanmış başvuru sisteminden http://www.decem.deu.edu.tr olan yarışma başvuru formu çıktısı
 • Öğrencinin 7. Sınıfa devam ettiğini gösteren öğrenim görmekte olduğu okulundan alacakları öğrenci belgesi.
 • Katılım ücretinin belirtilen IBAN hesabına yatırıldığına dair banka dekontu
 • Takımdaki her bir öğrenci için alınacak olan Veli izin formu
 • Takımdaki her öğrencinin 1 adet vesikalık fotoğrafı

Not : Yarışmanın 2. etabı için ayrıca başvuru yapılmayacaktır.

YARIŞMANIN AŞAMALARI : 

1.ETAP :

Bu aşamada yarışmaya katılan tüm öğrenciler bireysel olarak yazılı sınava alınacaktır. Bu sınav, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini sınamaya yönelik çoktan seçmeli ve seçilen seçeneğin neden seçildiğine yönelik açıklamadan oluşmaktadır. Bu aşamada her bir öğrencinin aldığı puanlardan elde edilecek puan ortalamalarından takım puanları oluşturulacaktır. Bu takım puanlarına göre ilk 8’ e giren takımlar, yarışmanın 2. aşamasına katılma hakkı kazanmış olacaklardır.

Yarışmanın 1. etabı, 27 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecektir.

2.ETAP : 

Bu aşamada öğrencilerden bilimsel bilgilerini becerileri ile birleştirerek kendilerine sunulan problem durumlarını en kısa sürede ve bilimsel yollardan çözüme kavuşturmaları hedeflenmektedir. Kura yolu ile takımların ikişer ikişer eşleşmelerinin ardından başarılı olan takımlar bir üst tura geçecektir. Her takıma aynı tur için aynı problem durumunun sunulacağı yarışmada takımların çalışacakları araç-gereçler DEÇEM yarışma kurulu tarafından temin edilecektir. Bu etapta öğrencilerin ortak çalışma, hızlı düşünüp karar verme ve el becerilerini kullanarak, verilen hedeflere uygun bir ürün ortaya çıkarmaları gerekmektedir. Bu etabın değerlendirme ölçütü problem durumunda işaret edilen hedeflere ulaşabilme ve zamanı iyi kullanabilmedir.

Yarışmanın 2. aşaması, 10 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşecektir.

YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ : 

Yarışmanın 1. etap sonuçları DEÇEM Yarışma Düzenleme Kurulunca görevlendirilen akademik jüriler tarafından değerlendirilecektir. Bir sorunun yanıtının değerlendirilmeye alınabilmesi için; verilen şıklardan sadece bir tanesinin işaretlenmesi ve işaretlenen şıkka yönelik açık, net ve okunaklı bir açıklamanın yapılması gerekir. Çoktan seçmeli sorularda doğru yanıtı işaretleyip hatalı açıklama yapan; doğru açıklama yapıp yanlış şıkkı işaretleyen, doğru açıklama yapıp herhangi bir şık işaretlemeyen ya da doğru şıkkı işaretleyip herhangi bir açıklama yapmayan öğrencilerin; o soru için yanıtları değerlendirilmeyecektir.

1. etabın sonuçlarına göre ilk 8’e giren takımlar ikinci etaba girmeye hak kazanacaklardır.

Yarışmanın 2. etabı verilen işi en kısa zamanda ve doğru olarak tamamlama kriterlerine göre akademik jüriler tarafından değerlendirilecektir

NOT : Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA ÖDÜLÜ : 

 • Etaba katılan tüm öğrencilere ve danışmanlarına katılım belgesi verilecektir.
 • 2.etap sonunda 2.liği ve 3.lüğü hak eden takımdaki her öğrenciye ve danışmanlarına birer madalya ve birer kitap hediye edilecektir.
 • 2.etapta yarışmayı kazanan takıma 1.lik kupası verilecek her öğrenci ve danışman öğretmene 1.lik madalyası ve kitap hediye edilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ : 

Yarışma başvurusu başlama tarihi : 01 Mayıs 2017

Yarışma başvurusu bitiş tarihi : 20 Mayıs 2017

Yarışma 1.etap tarihi : 27 Mayıs 2017

Yarışma 1. Etap sonuçları ilan tarihi : 03 Haziran 2017

Yarışma 2.etap tarihi : 10 Haziran 2017

Yarışma 2.etap sonuçları ilan tarihi : 10 Haziran 2017

Ödül töreni tarihi : 10 Haziran 2017

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız