Siz değerli katılımcıları, 17-18 Kasım 2017 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü önderliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine davet etmek isteriz.

Zirvenin; akademisyenleri, karar vericileri, uzmanları, öğretmenleri, her seviyeden ilgili öğrencileri, sivil toplum temsilcileri ile özel sektörü bir araya getirerek teorik ve pratik bilgilerin tartışıldığı ve paylaşıldığı bir ortam olması amaçlanmıştır.

Eğitimde FATİH Projesi bağlamında eğitim teknolojileri ve öğretmen – öğrenci ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi konulara yönelik konuşmacılar, paneller ve sözlü sunumları gerçekleştirilecektir. Ayrıca Kodlama, Robotik ve Üç Boyutlu Teknolojiler gibi birçok alanda workshop yaılacaktır.

Zirvenin dili Türkçe ve İngilizce olup eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin Eğitimde FATİH Projesi kapsamında değerlendirilme imkânı sunulması ile özel bir toplantıdır.

Zirve Konu Başlıkları

 • Kodlama, Kod Eğitimi
 • Geleceğin Teknolojik Sınıfları
 • Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun
 • Eğitimde Mobil Öğrenme
 • e-İçerik Geliştirme
 • Üç Boyutlu Teknolojiler
 • Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı
 • Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta) Kullanımı
 • Eğitimde Engelsiz Bilişim
 • Nesnelerin İnterneti (IoT)
 • STEM
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Robotik Eğitimi
 • Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi
 • Uzaktan Eğitim
 • Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar
 • Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları

ZİRVE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 20 Ekim 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 3 Kasım 2017

Zirveye Dinleyici Olarak Katılım İçin  Son Kayıt Tarihi : 10 Kasım 2017

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız