” Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 “ isimli etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü önderliğinde 2 – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Zirvede FATİH Projesi bağlamında eğitim teknolojileri ve öğretmen – öğrenci ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi konulara yönelik konuşmacılar, paneller ve sözlü sunumları gerçekleştirilecektir. Ayrıca Kodlama, Robotik ve STEM gibi birçok alanda atölye/workshop yapılacaktır.

Zirvenin dili Türkçe ve İngilizce olup eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin FATİH Projesi kapsamında değerlendirilme imkânı sunulması ile özel bir toplantıdır.

ZİRVE AMACI : 

Zirvenin; akademisyenleri, karar vericileri, uzmanları, öğretmenleri, her seviyeden ilgili öğrencileri, sivil toplum temsilcileri ile özel sektörü bir araya getirerek teorik ve pratik bilgilerin tartışıldığı ve paylaşıldığı bir ortam olması amaçlanmıştır.

ZİRVE HEDEF KİTLESİ :

” Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 “ isimli etkinliğe eğitimde teknoloji kullanımına önem veren tüm öğrenci, öğretmen ve akademisyenler ile eğitim paydaşları katılım gösterebilir.

ZİRVE KONULARI : 

 • Kodlama, Kod Eğitimi
 • Geleceğin Teknolojik Sınıfları
 • Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun
 • Eğitimde Mobil Öğrenme
 • e-İçerik Geliştirme
 • Üç Boyutlu Teknolojiler
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Robotik Eğitimi
 • Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi
 • Uzaktan Eğitim
 • Eğitimde  Güvenli İnternet Kullanımı
 • Eğitimde Etkin  Etkileşimli Tahta Kullanımı
 • Eğitimde Engelsiz Bilişim
 • Nesnelerin İnterneti (IoT)
 • STEM
 • Yapay Zekâ
 • Bilişim Etiği
 • Eğitim ve Sosyal Medya
 • Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
 • Göç ve Acil Durumlarda Eğitim

ZİRVE ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 5 Ekim 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 15 Ekim 2018

Zirveye Dinleyici Olarak Katılım İçin  Son Kayıt Tarihi : 1 Kasım 2018

Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi : 15 Kasım 2018

Zirve Başlangıç Tarihi : 2 Kasım 2018

Zirve Bitiş Tarihi : 3 Kasım 2018

ZİRVE ULAŞIM BİLGİLERİ : 

” Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 “ isimli etkinlik, ATO Congresium’da  gerçekleştirilecektir.

ZİRVE BAŞVURU BİLGİLERİ : 

” Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 “ isimli etkinlik, başvurularını online olarak almaktadır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız