” TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması “ programı;  gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

TÜBİTAK 2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI PROGRAMI AMACI : 

Programın amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve
uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek
ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

TÜBİTAK 2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI :

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje aynı okulda
  öğrenim gören en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
  danışmanlık yapabilir. Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev
  yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede
  danışman olması zorunludur.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
  proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
  veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit
  edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
  projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
  aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik
  içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız
  ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
  verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
  hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi durumunda
  başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacak ve projeler başvuru yapılan
  ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecektir. Proje içeriğinin
  tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.

TÜBİTAK 2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI PROGRAMI TAKVİMİ :

2020 Yılı TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuruları, projelerin hazırlanmış ve tamamlanmış olması şartıyla proje rehberine göre 27 Ocak 2020 tarihinde başlar ve 14 Şubat 2020 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

Başvuru Başlama Tarihi : 27 Ocak 2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 14 Şubat 2020 Saat 17.30

Ön Değerlendirme Tarihi : Mart 2020

Bölge Yarışmaları Tarihi : 20 Nisan – 23 Nisan 2020

Final Yarışması Tarihi : 8 Haziran – 12 Haziran 2020

TÜBİTAK 2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI PROGRAMI BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvurular, https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak
yapılır. Danışman öğretmen sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje ve öğrenci bilgilerini kaydeder. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.

Proje çalışması https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileriarastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, resim, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir.

NOT : Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
NOT : Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
TÜBİTAK 2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI PROGRAMI KATEGORİLERİ :
Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım olmak üzere 10 alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan tematik alanlarından birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Biyoçeşitlilik
 • Değerler Eğitimi
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Havacılık ve Uzay
 • Malzeme ve Nanoteknoloji
 • Milli Teknoloji Hamlesi
 • Robotik ve Kodlama
 • STEAM
 • Tarım Teknolojileri ve Seracılık
 • Bilim Tarihi
 • Büyük Veri
 • Nesnelerin İnterneti
 • Sağlık Teknolojileri
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Algoritma ve Mantıksal Tasarım
 • Biyotaklit
 • Dijital Dönüşüm
 • Ekolojik Denge
 • Göç ve Uyum
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Medya Okuryazarlığı
 • Sağlıklı Beslenme
 • Su Okuryazarlığı
 • Yapay Zeka
 • Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
 • Finansal Okuryazarlık
 • Görsel ve İşitsel Sanatlar
 • Kültürel Miras
 • Yenilenebilir Enerji
NOT : Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve varsa danışman desteği ile  tamamlanmış olmalıdır.

TÜBİTAK 2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI PROGRAMI ÖDÜLLERİ : 

Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Final Yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir. Bölge ve Final Yarışmalarında verilecek ödül ücretleri http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleriyarismasi adresinde yayınlanır.

TÜBİTAK 2204-B PROGRAMI BİLGİ BANKASI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.