” TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı “ hakkında her yıl güncellenen Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını sizler için hazırladık. Adından da anlaşılabileceği gibi TÜBİTAK 4005 SSS , proje yürütücülerinin TÜBİTAK 4005 proje başvurusu öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceğini herhangi bir sorunda ihtiyaç duyacağı, problemine çözüm olacak bütün soruların ve cevapların sunulduğu bölümdür.

Projeye katılım gösteren kişilerden katkı payı alınır mı

Katılımcılardan katkı payı istenebilir ancak bu miktar 50 TL’yi geçemez.

Projede hedef kitle olarak yer alacak toplam katılımcı sayısı sınırı nedir?

Projede hedef kitle olarak yer alacak toplam katılımcı sayısı en az 24 olmalıdır.

Bir kişi aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarına yürütücü olarak başvuru yapabilir mi?

Bir kişi aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarından yalnızca birine yürütücü olarak proje önerisi sunabilir.

Konaklamalı ve konaklamasız projelerde toplam etkinlik gün sayısı sınırı nedir?

Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik gün sayısı, her bir etkinlik dönemi için tanışma ve kapanış günleri dâhil en fazla 10 gün ile sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, bütçede talep edilecek konaklama miktarı en fazla 9 gece olarak planlanmalıdır.  Konaklamasız projelerde, etkinlik gün sayısı üst sınırı bulunmamaktadır.

Proje katılımcılarına tişört, şapka, madalya, plaket vb malzemeler verilebilir mi?

Proje katılımcılarına, kendilerinde kalmak üzere, tişört, şapka, çanta, eğitim notları ve kitapçıklar dışında başka bir malzeme (madalya, plaket, harici bellek vb.) dağıtılamaz.

Proje başvurusu sırasında ARBİS kaydının olmasına gerek var mı?

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Başvuru aşamasında e-imzaya ihtiyaç var mıdır?

Proje Başvuru Sistemi üzerinde proje başvurusu onaylandıktan sonra E-imza sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu aşamada tüm başvurular E-imza aracılığıyla yapılacaktır. E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilir mi?

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenir, TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.

En sık karşılaşılan ön değerlendirme ret sebepleri nelerdir?

 • Proje yürütücüsünün başvuru koşullarını sağlamaması,
 • Proje yürütücüsünün çağrı metninde belirtilen idari görevlerden birinde bulunması,
 • Proje yürütücüsünün görev kısıtlamasını doldurmuş olması,
 • Projede E-imzası bulunan kişinin kurumun en üst düzey yetkilisi olmaması veya yetkili temsilci (yetki belgesi sisteme yüklenmiş) olmaması,
 • E-imza süreçlerinin başvuru son tarihine kadar tamamlanmaması,
 • Proje önerisinin 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı amaç ve kapsamıyla uyumlu olmaması,
 • Benzer proje önerisi, daha önce sunulmuş olmasına rağmen, Değişiklik Bildirim Formu ve gerekli olabilecek feragat formlarının sunulmamış olması,
 • Proje öneri formu, ekleri ve gerekli bilgilerin eksik, ayrıntılı açıklanmamış olması, sisteme yüklenmemiş veya istenen formatta sisteme yüklenmemiş olması,
 • Proje içeriğinin aynı / farklı kişilerce daha önce / bu çağrı döneminde sunulmuş başka bir proje önerisi ile benzer olması,
 • Etkinlikler kapsamındaki konaklamanın açık alanlarda planlanması,
 • Etkinliklerin veya verilecek eğitimlerin, bu tür hizmetleri satan kuruluş veya kişilerden (özel eğitim merkezleri, laboratuvarlar, şirketler vb.) paket olarak alınmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,
 • Yarışma formatında yapılandırılmış olması, belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikleri içermesi,
 • Katılımcılarının tamamen özel okul/kurumlardan olması,
 • Proje bütçesinin altyapı oluşturmaya yönelik planlanması,
 • Projedeki etkinlik dönemi başına toplam konaklamalı gün sayısının 10 günden fazla olması
 • Etkinliklerin veya verilecek eğitimlerin, bu tür hizmetleri satan kuruluş veya kişilerden (özel eğitim merkezleri, laboratuvarlar, şirketler vb.) paket olarak alınmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,Yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,

Bir kurum/kuruluştan birden fazla başvuru yapılabilir mi?

Bununla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.

4005 projelerinde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin amacı nedir?

4005 projeleri araştırma projeleri gibi algılanmamalıdır. Bu projelerde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin temel amacı, çağrı amaçları doğrultusunda planlanacak olan proje etkinliklerinin ve deneyimlerinin katılımcılara sağladığı kazanımları ortaya koymak ve bu etkinliklerin etkililiğini belirleyerek geliştirilebilmesine ilişkin geribildirim sağlamaktır.

Bir projede yer alan uzman personel sayısı en çok kaç kişi olabilir?

Proje ekibinde uzman yer alıyor ise, uzman personelin projeye katkı oranı en az %20 olmak zorundadır. Bu sebeple; bir projede en çok 5 uzman personel görev alabilir.

Proje Ekibinde TÜBİTAK’tan ayrılmış personel yer alabilir mi?

Proje ekibinde TÜBİTAK’tan son üç yıl içerisinde ayrılmış personel bulunamaz.

TÜBİTAK 4005 Proje Destek Kararı nasıl verilir?

Ön incelemeden geçen projeler, panel sürecinde değerlendirme kriterlerine göre alanlarında uzman kişilerce değerlendirilir ve puanlanır. Belirlenen puanın üzerindeki projeler, Başkanlık onayı ile desteklenir.

TÜBİTAK 4005 Logosu nasıl kullanılır?

Desteklenen projeler için hazırlanan tanıtım materyallerinde (afiş, broşür vb.) sadece Program web sayfasında yer alan TÜBİTAK 4005 Logosu kullanılır. TÜBİTAK 4005 Logosu başka bir logo tarafından gölgelenmez, kullanıldığı malzemeyle orantılı büyüklükte kullanılır. Başka logolarla kullanılırsa genel protokol sırası takip edilir.

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan eserin fikri
mülkiyet hakkı kime aittir?

Eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar TÜBİTAK’a aittir.

Projede görev alan Proje Personelinin katkı oranları ne şekilde doldurulur? Bu
oranların belirtilmesi neden önemlidir?

Bir uzmanın katkı oranı %20 ile %50 arasında olacak ve tüm uzmanların katkı oranları 100’ü geçmeyecek şekilde doldurulur. Katkı oranları proje ekibinin PTİ hesabında kullanılır.

TÜBİTAK destekli bir projede görev alan bir kişiye aynı anda hem proje teşvik
ikramiyesi hem de burs ödemesi yapılabilir mi?

Bir kişiye aynı anda hem burs hem de proje teşvik ikramiyesi ödemesi yapılmaz.

TÜBİTAK 4005 Proje bütçesi nasıl talep edilir?

Proje sözleşmesi taraflarca imzalandıktan sonra, ön ödeme (avans) talebinde bulunulur. Ön Ödeme Talep Formu ile harcama yapılacak kalemlerin ekonomik kodu ve tutarı belirtilip, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğüne posta yoluyla gönderilerek avans talep edilir.

Avans sınırı ne kadardır?

Proje bütçesi sınırları içerisinde kalmak şartıyla avans miktarı en fazla 60.000 TL’dir

Özel/resmi araç ile yapılan seyahatler için akaryakıt ücreti ödenir mi?

Özel araç için akaryakıt ücreti ödenmez. İlgili kurum/kuruluşun resmi yazı ile projeye tahsis ettiği araçların proje kapsamındaki akaryakıt ücreti karşılanır.

Proje ekibinden kimler yurt içi/dışı toplantılara katılmak ve proje konusu ile ilgili
çalışma yapmak amacıyla seyahat edebilir?

Proje personeline, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/dışı toplantılarda tebliğ vb. sunmak amacıyla Müdürlük’ten onay alınması halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1000 TL ödenek verilebilir. Bu ödeneğin proje başvurusu sırasında sunulan bütçede yer alması ve yapılan panel değerlendirmesinde uygun bulunması gerekir. Proje bitiş tarihinden önce Müdürlüğe sunulan konferans kabul yazısı ve bütçe kullanımına ilişkin talep dilekçesinin
uygun bulunması durumunda ilgili bütçe kullanılabilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsar.

Desteklenen projenin etkinlik ve raporlama süreci Müdürlük tarafından nasıl takip edilir?

Proje etkinlikleri, Müdürlük tarafından atanmış bir İzleyici tarafından izlenir ve katılımcıların projeye ilişkin görüşleri ilgili değerlendirme formu ile alınır. Proje sözleşmesinde belirtilen tarihte gönderilen Gelişme Raporu yine Müdürlük tarafından atanmış Danışman tarafından değerlendirilir. Raporun uygun bulunmaması durumunda Yürütücüye red gerekçesi iletilerek revize rapor talep edilir. Rapor uygun bulunduğunda Yürütücüye bilgilendirme yapılır.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4005 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4005 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2020 yılında yayımlanan 9. Dönem TÜBİTAK 4004 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Çağrısında paylaşılan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 10.02.2023 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4005_sss_2020.pdf