” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı “ hakkında her yıl güncellenen Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını sizler için hazırladık. Adından da anlaşılabileceği gibi TÜBİTAK 4007 SSS , proje yürütücülerinin TÜBİTAK 4007 proje başvurusu öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceğini herhangi bir sorunda ihtiyaç duyacağı, problemine çözüm olacak bütün soruların ve cevapların sunulduğu bölümdür.

Projeye katılım gösteren kişilerden katkı payı alınır mı

Proje kapsamında/proje boyunca katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilemez.

Projede hedef kitle olarak yer alacak toplam katılımcı sayısı sınırı nedir?

Şenlik boyunca tüm etkinliklere katılan toplam katılımcı sayısı en az 5000 kişi olacak şekilde planlanmalıdır.

Bir kişi aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarına yürütücü olarak başvuru yapabilir mi?

Bir kişi aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarından yalnızca birine yürütücü olarak proje önerisi sunabilir.

Proje önerisinde sponsorlara yer verilebilir mi?

Proje önerisinde sponsorlara yer verilebilir. Sponsorlara ait detaylı bilgiler ve verilecek destek miktarı/mahiyeti ve karşılığı detaylı bir şekilde proje önerisinde açıklanır.

Bilim şenliğinin gerçekleştirilmesi için en uygun tarih hangi kriterlere göre belirlenir?

Bilim Şenliklerinin sadece öğrencilerin (çocuk ve gençlerin) değil aynı zamanda halkın katılımını sağlamak üzere halka açık (görünür) alanlarda yapılması beklenmektedir. Park, şehir meydanı, fuar alanı ve AVM gibi yerlerde şenlik yapılması bu kapsamda uygun bulunmaktadır. Okul bahçesi ve halka hitap etmeyen kapalı alanlar şenlik düzenlemek için uygun değildir.

Özellikle şenliğin hafta sonuna denk gelen günlerinde çocukların/gençlerin aileleriyle katılımının özendirilmesi istenmektedir. Şenlik alanına yönlendirme yapmak üzere yönlendirici tabelaların olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Proje kapsamında iş birliği yapılması zorunlu mudur?

Proje kapsamında çağrı metninde belirtilen en az üç (3) kurum/kuruluş ile işbirliği yapılması zorunludur.

Proje kapsamında dernek ve vakıflar ile iş birliği yapılabilir mi?

Dernek ve vakıflar, Meslek odaları, Özel kurum ve kuruluşlar (Bilim Merkezleri ve Müzeler hariç), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim merkezleri Kamu/kurum ve kuruluşlarının il/ilçe temsilciliklerine bağlı diğer alt kuruluşlar ile protokol yapılamaz.

Destek ve niyet mektupları protokol kabul edilir mi?

Destek ve Niyet Mektupları Protokol yerine kullanılamaz.

Proje başvurusu sırasında ARBİS kaydının olmasına gerek var mı?

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Başvuru aşamasında e-imzaya ihtiyaç var mıdır?

Proje Başvuru Sistemi üzerinde proje başvurusu onaylandıktan sonra E-imza sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu aşamada tüm başvurular E-imza aracılığıyla yapılacaktır. E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilir mi?

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenir, TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.

En sık karşılaşılan ön değerlendirme ret sebepleri nelerdir?

 • Proje yürütücüsünün başvuru koşullarını sağlamaması,
 • Proje yürütücüsünün çağrı metninde belirtilen idari görevlerden birinde bulunması,
 • Proje yürütücüsünün görev kısıtlamasını doldurmuş olması,
 • Projede E-imzası bulunan kişinin kurumun en üst düzey yetkilisi olmaması veya yetkili temsilci (yetki belgesi sisteme yüklenmiş) olmaması,
 • E-imza süreçlerinin başvuru son tarihine kadar tamamlanmaması,
 • Proje önerisinin 4007 Bilim Şenlikleri Çağrısı amaç ve kapsamıyla uyumlu olmaması,
 • Proje öneri formu, ekleri ve gerekli bilgilerin eksik, ayrıntılı açıklanmamış olması, sisteme yüklenmemiş veya istenen formatta sisteme yüklenmemiş olması,
 • Proje öneri formunun 20 sayfadan fazla sunulması,
 • 20 Etkinlikten az Bilim Şenliği önerilmesi,
 • Katılımcı sayısı 5000 kişiden az Bilim Şenliği önerilmesi,
 • Projedeki etkinliklerin çeşitliliği ile proje kurgusunun hedef kitle seviyelerine uygun olmaması,
 • Firmalardan yapılacak etkinlik hizmeti alımlarının toplam bütçenin %25’ini geçmesi,
 • Projenin altyapı (makine, teçhizat, yazılım, sistem) oluşturmaya yönelik olması,
 • Proje bütçesi ile yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımı önerilmesi,
 • İşbirliği protokollerinin yapılmaması veya belgelenmemesi,
 • Makine-Teçhizat gider kalemleri toplam tutarının destek üst limitinin %10’unu geçmesi

Bir kurum/kuruluştan birden fazla başvuru yapılabilir mi?

Bununla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.

4007 projelerinde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin amacı nedir?

4007 projeleri araştırma projeleri gibi algılanmamalıdır. Toplumumuzun tüm kesimlerine hitap eden bu projelerde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin temel amacı, çağrı amaçları doğrultusunda planlanacak olan proje etkinliklerinin ve deneyimlerinin katılımcılara sağladığı kazanımları ortaya koymak ve bu etkinliklerin etkililiğini belirleyerek geliştirilebilmesine ilişkin geribildirim sağlamaktır.

MEB’e bağlı okulda çalışıyorum. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına başvuruda bulunmak için başvuru sisteminde projenin yürütüleceği kurum/kuruluş olarak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü seçince sistemde uyarı çıkıyor. Ne yapmalıyım?

Sadece MEB’e bağlı kurum/kuruluşlardan gelen başvurularda projenin yürütüleceği kurum/kuruluş başvuru sahibinin çalıştığı kurum/kuruluştan farklı seçilebilir. Örneğin A Okulunda çalışan öğretmen, çalıştığı okulunu ARBİS’de tanımlar. Projenin yürütüleceği kurum/kuruluş olarak ise A Okulunun bağlı olduğu İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak seçilir. Bu konuda sistemde uyarı verse bile başvuru tamamlanır.

Proje ekibi kimlerden oluşur?

Proje yürütücüsü, atölye lideri, konuşmacı, sağlık personeli ve rehberlerden oluşur.

Bir projede yer alan atölye lideri sayısı en çok kaç kişi olabilir?

Proje ekibinde atölye lideri sayısı projede yer alan etkinlik sayısına ve projenin içeriğine göre belirlenir. Her bir etkinlik için bir atölye lideri görevlendirilmesi esastır. Projede görev alacak asil ve yedek personel listesi öneride sunulur.

Yedek atölye liderini sistemde nerede/nasıl belirtmeliyim? Yedek atölye Liderinin ücreti nasıl belirlenir? Kaç kişi yedek göstermeliyim? Görev kısıtlamasına yedek görev dahil midir?

Yedek atölye liderleri sistemde hangi etkinliğe yedek olarak belirtilmişse o etkinlikte ikinci atölye lideri olarak kayıt edilir. Projedeki Sorumluluğu bölümüne Yedek Atölye Lideri, ücreti “0“ TL olarak belirtilir. Etkinlik süresince asil atölye liderinin katılamaması durumunda yerine yedek görevlendirilir ve asil için öneride belirtilen ücret ödenir. Bilim Şenliğinin büyüklüğüne ve atölye sayısına göre yeterli sayıda yedek kayıt edilir. Atölye sayısınca olması gerekmez. Yedek atölye liderliği, görev kısıtlamasına dahildir.

Projede kaç rehber görev alabilir? Kimler rehber olabilir?

Rehber sayısı projenin niteliği ve katılımcı sayısına göre yürütücü tarafından belirlenir. Üniversite öğrencileri veya mezunu kişiler rehber olarak görevlendirilebilir. Proje ekibinin (atölye lideri, konuşmacı, rehber vb.) yetkinliği/yeterliliği panelde değerlendirilir.

roje Ekibinde TÜBİTAK’tan ayrılmış personel yer alabilir mi?

Proje ekibinde TÜBİTAK’tan son üç yıl içerisinde ayrılmış personel bulunamaz.

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlendirmeleri nasıl yapılır?

Proje yürütücüleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilebilir. Tercihen idari görevi olmayan ilgili bir öğretmenin görevlendirilmesi önerilir.

Aynı İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına A ve B okulları ayrı ayrı başvuruda bulunduk. Hangi proje desteklenir? Her iki projenin desteklenmesi durumunda hangisinin etkinliği önce gerçekleşir?

Değerlendirmeler, başvurunun geldiği kuruluştan bağımsız olarak tubitak.gov.tr/4007 adresinde belirtilen Değerlendirme Kriterlerine göre yapılır. Aynı kurum/kuruluşun birden fazla destek alması ve her iki desteklenen projenin etkinlik tarihinin aynı olması durumunda projelerden birinin etkinlik tarihi, yürütücünün yazılı talebi ve Bilim ve Toplum Başkanlığı Programlar Müdürlüğünün onayı ile ertelenir.

Etkinlikler okul bahçesinde gerçekleştirilebilir mi?

Bilim Şenlikleri diğer Bilim ve Toplum programlardan farklı olarak toplumumuzun tüm kesimlerine hitap eden büyük etkinlikler olduğu için katılımcı sayısının fazla olabileceği yerlerde gerçekleştirilir. Okul bahçeleri vb. gibi az katılımlı veya sınırlı hedef kitlesine yönelik yer önerileri kabul edilmez.

TÜBİTAK 4007 Proje Destek Kararı nasıl verilir?

Ön incelemeden geçen projeler, panel sürecinde değerlendirme kriterlerine göre alanlarında uzman kişilerce değerlendirilir ve puanlanır. Belirlenen puanın üzerindeki projeler, Başkanlık onayı ile desteklenir.

TÜBİTAK 4007 Logosu nasıl kullanılır?

Desteklenen projeler için hazırlanan tanıtım materyallerinde (afiş, broşür vb.) sadece Program web sayfasında yer alan TÜBİTAK 4007 Logosu kullanılır. TÜBİTAK 4007 Logosu başka bir logo tarafından gölgelenmez, kullanıldığı malzemeyle orantılı büyüklükte kullanılır. Başka logolarla kullanılırsa genel protokol sırası takip edilir.

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan eserin fikri
mülkiyet hakkı kime aittir?

Eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar TÜBİTAK’a aittir.

Projede görev alan proje personelinin katkı oranları ne şekilde doldurulur? Bu oranların belirtilmesi neden önemlidir?

4007 projelerinde yürütücü hariç proje ekibinin katkı oranı bulunmadığından bu alan “0” (sıfır) yazılır ya da boş bırakılır. Katkı oranları proje ekibinin PTİ hesabında kullanılır.

TÜBİTAK destekli bir projede görev alan bir kişiye aynı anda hem proje teşvik
ikramiyesi hem de burs ödemesi yapılabilir mi?

Bir kişiye aynı anda hem burs hem de proje teşvik ikramiyesi ödemesi yapılmaz.

TÜBİTAK 4005 Proje bütçesi nasıl talep edilir?

Proje sözleşmesi taraflarca imzalandıktan sonra, ön ödeme (avans) talebinde bulunulur. Ön Ödeme Talep Formu ile harcama yapılacak kalemlerin ekonomik kodu ve tutarı belirtilip, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğüne posta yoluyla gönderilerek avans talep edilir.

Avans sınırı ne kadardır?

Proje bütçesi sınırları içerisinde kalmak şartıyla avans miktarı en fazla 60.000 TL’dir

Özel/resmi araç ile yapılan seyahatler için akaryakıt ücreti ödenir mi?

Özel araç için akaryakıt ücreti ödenmez. İlgili kurum/kuruluşun resmi yazı ile projeye tahsis ettiği araçların proje kapsamındaki akaryakıt ücreti karşılanır.

Proje ekibinden kimler yurt içi/dışı toplantılara katılmak ve proje konusu ile ilgili
çalışma yapmak amacıyla seyahat edebilir?

Proje personeline, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/dışı toplantılarda tebliğ vb. sunmak amacıyla Müdürlük’ten onay alınması halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1000 TL ödenek verilebilir. Bu ödeneğin proje başvurusu sırasında sunulan bütçede yer alması ve yapılan panel değerlendirmesinde uygun bulunması gerekir. Proje bitiş tarihinden önce Müdürlüğe sunulan konferans kabul yazısı ve bütçe kullanımına ilişkin talep dilekçesinin
uygun bulunması durumunda ilgili bütçe kullanılabilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsar.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4007 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4007 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2022 yılında yayımlanan 8. Dönem TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Çağrısında paylaşılan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 10.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26710/4007_sss_2022.pdf