Ana teması Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağdaş Sanatın Yeri” olan “I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu”,  değişen sanatsal paradigmaların sanat eğitimine ne düzeyde yansıyıp yansımadığı; çokça yakınılan sanatın ve sanat eğitiminin toplumdaki olumsuz algısının olumluya dönüştürülebilmesi yolunda bilimsel yeni fikirler ortaya koyulabilmesi ve tartışılması temel amacını taşıyıp 2 – 5 Kasım 2017 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM KONULARI : 

 • Görsel Sanat Eğitimi Programları
 • Sanat Eğitiminde Ölçümleme
 • Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık
 • Temel Sanat Eğitimi
 • Sanat Eğitimi Tarihi
 • Sanat Eğitiminde Dijital Teknoloji  ve Dijital Sanat
 • Kurumsal Yapılar ve Sanat Eğitimi
 • Sanat Eğitimi Kültürü ve Ekonomisi
 • Sanat Eğitiminde Yarışmalar
 • Sanat Eğitimi ve Müzeler

SEMPOZYUM ÖNEMLİ TARİHLERİ : 

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 31 Ağustos 2017
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi08 Eylül 2017
Kongre programının duyurulması06 Ekim 2017
Tam metin gönderilme son tarihi12 Ocak 2018
Erken kayıt için son tarih18 Eylül 2017
Geç kayıt için son tarih 29 Eylül 2017

 

SEMPOZYUM KAYIT BİLGİLERİ : 

 • Sempozyum sistemine gönderilen bildiriler en az iki hakeme gönderilir. Kabul edilecek olan bildiri ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Değerlendirmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.
 • Bir araştırmacı, birden fazla bildiri ile başvuru yapması durumunda sadece bir sempozyum kayıt ücreti ödeyecektir. (Bir kayıt ücreti ile en fazla 2 bildiri sunumu yapılabilir.)
 • Kongreye gelerek katılımda bulunacak araştırmacılar kongre ücretinin tamamını yatıracaktır, kongreye gelmeden kongre hizmetlerinden (kongre kiti, katılım belgesi, vs.) yararlanmak isteyen 2., 3. ve diğer yazarlar katılım ücretinin yarısını yatırmak zorundadırlar.
 • Kayıt ücretini yatırmayan araştırmacıların bildirileri kabul edilmiş olsa da kongre imkânlarından yararlanamazlar.
BİLDİRİ İLE KATILIM
Kayıt ücreti*Akademisyen ve ÖğretmenÖğrenci**EAB ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üyesi
AkademisyenÖğrenci**
Erken kayıt (11-17 Eylül 2017)425 TL300 TL300 TL200 TL
Geç kayıt (18-28 Eylül 2017)475 TL375 TL375 TL275 TL

 

NOT : Bildirisiz ve esersiz katılım ücreti: 175 TL’dir. (Katılım belgesi ve Sempozyum kiti verilir)
NOT : Kayıt ücreti; bildiri sunumu, kongre materyalleri, sempozyum ve sergi süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.
NOT : 25 Eylül 2017 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği takdirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız