İçerik Etiketi

Çanakkale’de Gerçekleşen Eğitim Etkinlikleri

Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu

Ana teması “Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağdaş Sanatın Yeri” olan "I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu",  değişen sanatsal paradigmaların sanat eğitimine ne düzeyde yansıyıp yansımadığı; çokça yakınılan sanatın ve sanat eğitiminin…