2017 Yılı TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Çağrısı Sonuçlandı

1.228

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı, amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projedir.

4005 kodlu çağrı programı öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlar.

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı, genel olarak öğretmenlik mesleğine hitap eden organizasyonlardan oluşmakta olup 2017 yılı itibariyle toplam 6 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Kasım 2016 “4005 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler :
Yaratıcı Drama İle Sınıf Öğretmenlerine Değerler Eğitimi UygulamalarıYrd. Doç. Dr. AYŞEGÜL OĞUZ NAMDAR
Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik-Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları-IIDoç. Dr. GÜL ÜNAL ÇOBAN
Bilim Ve Sanat Merkezleri Fizik Öğretmenleri Astronomi Eğitimi Ve UygulamalarıMEHMET YÜKSEKSÖYLEMEZ
Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk IIProf. Dr. SALİH ÇEPNİ
Kimya Öğretmenlerine Yönelik Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Öğretim Etkinlikleri Ve UygulamalarıSEVGİ AYDIN GÜNBATAR
Fen Bilgisi Öğretmenim Robotik Teknoloji İle Fen Bilgisi Öğretimini ZenginleştiriyorYrd. Doç. Dr. SİNAN ÇINAR

 

tubitak-2229-egitimlerini-goster
tubitak-4005-egitimlerini-goster
tubitak-4006-egitimlerini-gostertubitak-4004-egitimlerini-goster-2