” TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı “, çağrı alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere, katılımcılara kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla kazandıran etkileşimli faaliyetleri kapsar.

” TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı “, genel olarak öğretmenlik mesleğine hitap eden organizasyonlardan oluşmakta olup 2017 yılı itibariyle başvurulan ve 2018 yılında gerçekleşecek olan toplam 19 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projeleri aşağıda verilmiştir.

PROJE ADIYÜRÜTÜCÜ ADIYÜRÜTÜCÜ KURULUŞ
Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı ve Örnek Uygulamalar IIBURCU DURMAZMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Girişimci Öğretmen Eğitimi: E-StemBÜLENT AYDOĞDUAFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Robotik Kodlama ile Matematik ÖğretiyorumDURMUŞ ASLANÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Akademisyen ve Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Disiplinler Arası
Bütünleştirilmiş Eğitim: R Programlama Dili ile veri Analizi
GÜLÜSTAN DOĞANYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka OlmakEDA DURUKPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Psikolojik Danışman Eğitiminde Video Modellemenin Geliştirilmesi
ve Kullanılması
OYA GÜNERİORTA DOĞU TEKNİKÜNİVERSİTESİ
Kariyer Yolculuğuna Işık TutanlarNURTEN KARACAN
ÖZDEMİR
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi IIHÜSEYİN KALKANONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Oyun Bizim İşimiz II: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili
Kullanımı (Obi-II)
NESRİN IŞIKOĞLU
ERDOĞAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tek Sağlık Yaklaşımında Uygulamalı Antibiyotik Direnci Eğitimi:
Anadolu Projesi
SERAP SÜZÜK YILDIZSAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2SEMRA HASANÇEBİTRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Alan Uzmanları ile Okul Öncesi Öğretmenleri STEM+A Uygulamalı
Eğitimini Tecrübe Ediyor
EMİNE ÇİLMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi
Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz
FİLİZ MUMCUMANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık/Mühendislik Eğitimi Için Yenilikçi ve Yaratıcı Bir Yaklaşım:
Biyobenzetim ve Biyotasarım
ÖZGE ANDİÇ ÇAKIREGE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST VE ANALİZ
LABOTAUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürebilir Gelişme Odaklı Eğitim
(SGE)
MUSTAFA ÖZTÜRKHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Projectwet Etkinlikleri ile Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi-IINAZİHAN URSAVAŞRECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Dil Becerilerini Geliştiren Zekâ Oyunlarının Türkçe Öğretiminde
Kullanımı ve Tasarımı
HATİCE ÇELİKREMZİ SAKAOĞLU BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi
Yaklaşımlar
NAZİHAN URSAVAŞRECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Elektrik Motorunu Tasarla-Kontrol Et-ÜretERHAN AKINFIRAT ÜNİVERSİTESİ

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4005 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4005 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.