Üyelik ve Kullanım Politikası

Giriş

İşbu Üyelik ve Kullanım Politikası (“Sözleşme”) ile www.EgitimEtkinlikleri.net adresinde yer alan siteyi (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kullanan ve/veya üyelik açan kişi(ler) (“Üye”) arasında akdedilmektedir. Bu sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, “Üye” ve “Kullanıcı” eş anlamlı olarak kullanılacaktır.

Eğitim Etkinlikleri web sitesine girdiğiniz andan itibaren, işbu Üyelik ve Kullanım Politikası’nın (“Sözleşme”) bütün şartlarını, eksiksiz bir şekilde kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşme’nin bütün maddeleri, bütün kullanıcıları bağlayıcıdır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Sözleşme, İnternet Sitesinin ve verdiği hizmetler (“Hizmet”) dahilindeki üyeliğinizin ve üyelik dışı erişimlerinizdeki kullanımlarınızın yasal kullanım koşullarını belirtmektedir.

Bu Sözleşme, Eğitim Etkinlikleri’nin sitede yayınlanan içerik, bu içeriğin yasal koruması, Eğitm Etkinlikleri’nin Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve İnternet Sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.

Taraflar

Eğitim Etkinlikleri, Türkiye’nin en büyük eğitim etkinliği paylaşım ağı ve arşividir. Bünyesinde binlerce eğitim yazısı, eğitim videosu, etkinlik yazısı ve diğer içeriği barındırır.

Eğitim Etkinlikleri’nin dijital birimi, www.egitimetkinlikleri.net sitesi (“İnternet Sitesi” veya “Site”), www.facebook.com/egitimetkinlikleripaylasimagi Facebook sayfası, www.instagram.com/egitimetkinlikleripaylasimagi Instagram sayfası ve muhtelif diğer sosyal medya araçlarından (“Sosyal Medya Araçları”) oluşur. Bu araçların resmi bağlantıları, işbu sözleşmede ve/veya İnternet Sitesi üzerinde yayınlanır. Bu Sosyal Medya Araçları ve İnternet Sitesi, Yönetim Birimi (“Eğitim Etkinlikleri” veya “Yönetim”) tarafından denetlenir, düzenlenir, değiştirilir.

Site ve/veya Sosyal Medya Araçları ile etkileşimde bulunan, bu Site ve Sosyal Medya Araçları’na üye olan ve/veya Hizmet’ten faydalanan bütün kişi ve kurumlar “Kullanıcı” olarak tanımlanır.

Üyelik ve Kullanım Politikası Amacı

İşbu sözleşme Eğitim Etkinlikleri’ne üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile Eğitim Etkinlikleri arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Uygunluk

İnternet Sitesini kullanmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Siteye üye olmanın yasaklandığı yerlerde yapılan kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Bu İnternet Sitesini kullanarak, bu Sözleşmeye taraf olabilecek ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül etmiş olursunuz.

Hüküm

Bu Sözleşme, İnternet sitesini kullandığınız, site dahilinde bulunduğunuz, Üye olduğunuz ve/veya Site dahilindeki her türlü yazılı ve görsel metin, fotoğraf, video ve diğer paylaşımları ve girdileri (müşterek olarak “İçerik”) Site dahilinde ve haricinde kullandığınız, paylaştığınız ve/veya herhangi bir şekilde bu İçerik ile etkileşime geçtiğiniz müddetçe tamamen, bütün madde ve içeriğiyle birlikte yürürlükte kalacak ve geçerli sayılacaktır. Eğitim Etkinlikleri, üyeliğinizi çeşitli sebeplerden dolayı iptal edebilir. Üyelik iptal edildikten sonra bile, Eğitim Etkinlikleri’nin, İnternet Sitesinin veya ilgili herhangi bir materyalin dahil olduğu bütün durum ve mevzularda işbu Sözleşme dikkate alınacaktır. İnternet Sitesini kullanan her kullanıcı, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım, Sorumluluklar ve Haklar

 • Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz, faaliyetler yapılamaz, yapılmaya çalışılamaz ve veritabanı üzerindeki bilgiler silinemez, değiştirilemez. Siteye yönelik olarak yürütülecek, zorla veya aldatma yoluyla uygulanacak bütün internet korsancılığı (“hack”) işlemleri yasalarca ve işbu Sözleşme tarafından kesinlikle yasaktır ve buna yönelik her çaptaki girişimde veya durumda konu ve kişilerle ilgili yasal süreç derhal başlatılacaktır.
 • Üye hesabını başkasıyla paylaşmamak, başkasına devretmemek, hesabına erişim bilgilerinin ve hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması veya bunların üçüncü kişiler tarafından çalınması ve/veya kötü niyetle kullanılması durumundan ve bu kullanımların her türlü sonucundan doğrudan üye sorumludur. Üye, bu kullanımlar bakımından Eğitim Etkinlikleri’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, Eğitim Etkinlikleri’ne karşı hiçbir suçlama ve tazminat talebi yöneltemeyeceğini kabul etmektedir. Eğitim Etkinlikleri’nin bu tür usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Böyle bir durumda, ne tür bir tavır alınacağına karar verme hakkı Eğitim Etkinlikleri’ne aittir. Üyenin, böyle bir kullanım olması halinde, vakit geçirmeksizin Eğitim Etkinlikleri’ne haber vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.
 • Üyenin, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve dini propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve sitede toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü baskıcı ve saldırgan bir şekilde destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. Bu bakımdan Üye, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında suç sayılan veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların site aracılığıyla paylaşılamayacağını bildiğini, aksi şekilde davranması durumunda kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye, Eğitim Etkinlikleri yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Eğitim Etkinlikleri yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda üye, ifşa edilen düşünce, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Eğitim Etkinlikleri’ne, ortaklarına ve yöneticilerine karşı da münferiden sorumludur.
 • Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde üyeliği sonlandırılacağı gibi bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • Eğitim Etkinlikleri ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Eğitim Etkinlikleri tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Eğitim Etkinlikleri sorumlu tutulamaz.
 • Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, üye tarafından İnternet Sitesi üzerinden her zaman yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye sonlandırdığı üye profili ile giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Ancak kişi tekrar üye olmak istediğinde, ilkinden bağımsız yeni bir üyeliği her zaman oluşturabilir. Sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması, üyenin sağlamış olduğu içeriğin sistemden çıkartılması veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Eğitim Etkinlikleri’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye dondurarak iptal ettiği üyeliğini, Eğitim Etkinlikleri’ne mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.
 • Eğitim Etkinlikleri ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Eğitim Etkinlikleri silip silmemekte serbesttir, üye veri tabanında saklanan veya silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Verdiğiniz bilgiler Eğitim Etkinlikleri tarafından veri amaçlı kullanılabilir. Hizmetin özü icabı, üyenin sağladığı içeriğin bir kısmı veya tamamı sitede, diğer üyelerin hizmeti aksamadan veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir. Aynı şekilde hizmetin özü icabı, üyenin, sunduğu içeriği üyeliği sırasında siteden geri çektiği haller haricinde, sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması veya üyeliğinin dondurulması durumlarında dahi, söz konusu içerik geri dönülemez olarak Eğitim Etkinlikleri veri tabanına işlenmekte olduğundan, Eğitim Etkinlikleri’nin işbu madde kapsamındaki içerikle ilgili oluşmuş olan tüm hakları aynen devam eder.
 • Eğitim Etkinlikleri, bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile veya değişik sebeplerle link verdiği (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar), tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir, bunlarla ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır. 
 • Eğitim Etkinlikleri, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

Üye ve Kullanıcı Bilgilerinin Kullanımı

 • Bu İnternet Sitesi sadece bireysel Üyelerin kişisel kullanımı içindir ve herhangi bir ticari uğraş ile bağlantılı olarak kullanılamaz. Ticari kaygı güden hiçbir şirket, kurum ve kuruluş İnternet Sitesine üye olamaz. 
 • İnternet sitesinin yasa dışı ve/veya izinsiz kullanımı, üyelerin e-posta adresleri veya başka iletişim bilgilerinin elektronik veya farklı yöntemlerle talep edilmeyen e-posta yollama amacıyla toplanması, İnternet sitesindeki Üye bilgilerinden izinsiz alıntı yapılması veya İnternet sitesine izinsiz link verilmesi olayları dikkatle incelenip araştırılacaktır ve gerekli yasal yollara başvurulacaktır, bunlar arasında sivil, cezai ve ihtiyati tashihler olabileceği gibi buna bir kısıt getirilmemiştir.
 • Eğitim Etkinlikleri, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Eğitim Etkinlikleri’nİn yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Eğitim Etkinlikleri’nİn yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir.
 • Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. Kullanıcılar bu Sözleşme şartlarını kabul ederek siteyi kullanmaya başladıkları takdirde, bu tip bilgilerin istatistiki çalışmalar ve geliştirme çabaları için, yalnızca Eğitim Etkinlikleri tarafından kullanılacağını kabul etmiş sayılırlar. 

İçeriğin Mülkiyet Hakları

 • Eğitim Etkinlikleri, İnternet Sitesi ve Hizmet üzerindeki tüm mülkiyet haklarının sahibi ve koruyucusudur. İnternet sitesinde Eğitim Etkinlikleri’nin ve lisans verenlerinin telifli eserleri, tescilli markaları ve diğer özel mülkiyet bilgileri bulunmaktadır. Genel kullanıma açık yerlerde veya yazılı erişim iznine sahip olduğunuz yerler dışındaki bilgileri kopyalayamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, uygulayamaz ve bu türden herhangi bir mülkiyet bilgisini ifşa edip satamazsınız.
 • Üye, İnternet Sitesi ve Hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Eğitim Etkinlikleri’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

Üyelik Profillerinin Kaldırılması

Kullanıcılar, kendi istekleri ve talepleri doğrultusunda, Eğitim Etkinlikleri üzerindeki profillerini Profil düzenleme ekranından kendileri kaldırabilirler veya kaldırılması talebinde bulunabilirler.

Eğitim Etkinlikleri aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin bulunması halinde Kullanıcı’ya ait üyeliği önceden haber vermeksizin kullanıma kapatabilir:

 • Kullanıcı’nın Site’ye girdiği bilgilerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde,
 • Kullanıcı’nın Site’ye girdiği bilgilerin doğru ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde,
 • Kullanıcı’nın Site’ye Türk hukukuna ya da genel ahlaka aykırı bilgi veya ifadeler girdiğinin tespiti halinde,
 • Kullanıcı’nın Site’ye özel veya genel duyuruları, reklam amaçlı bilgileri veya üyelik satış taleplerini girmesi durumunda,
 • Kullanıcı’nın Site’ye yer alan bilgileri işbu sözleşmeye konu kullanım amacının dışında kullandığının ya da kullanmaya çalıştığının tespit edilmesi halinde,
 • Kullanıcı’ların Site’ye girmek için kullandıkları e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığının tespit edilmesi durumunda,
 • Kullanıcı’nın Site’ye genel güvenliğini ve diğer kullanıcıların bilgilerinin gizliliğini tehdit edecek eylemlerde bulunduğunun ya da buna teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi durumunda,
 • Burada belirtilmeyen; ancak Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nin veya Gizlilik ve Güvenlik Politikası‘nın diğer maddeleriyle çeliştiği tespit edilen her türlü durumda.

Üyeler ve Kullanıcılar Arası İhtilaf

Diğer Eğitim Etkinlikleri Üyeleri ve/veya kullanıcıları ile olan ilişkilerinizin sorumluluğu sadece ve tamamen size aittir. Eğitim Etkinlikleri, siz ile diğer Üyeler arasındaki ihtilafları izleme, denetleme ve bunlara müdahale etme hakkını kendinde saklı tutar ama bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Gizlilik ve Güvenlik

 • İnternet sitesinin kullanımı ve/veya Hizmet’in kullanımı aynı zamanda Gizlilik ve Güvenlik Politikası‘na tabiidir.
 • Eğitim Etkinlikleri, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.
 • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Feragatname

 • Eğitim Etkinlikleri, İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan veya Hizmet ile bağlantılı, ister İnternet Sitesinin kullanıcıları tarafından ister Üyeler veya Hizmet ile alakalı veya kullanılan ekipman ve programcılık tarafından mütevellit herhangi bir hatalı veya yanlış İçerik’ten sorumlu değildir. 
 • Eğitim Etkinlikleri, Hizmet’in Üyeleri veya İnternet Sitesinin kullanıcılarının çevirim içi veya dışı hareket ve davranışlarından sorumlu değildir. 
 • Eğitim Etkinlikleri, kullanıcı ve Üye mesaj, iletişim ve her türlü muhaberatlarında görülebilecek hata, noksanlık, kesinti, silinme, kusur, işlemin veya gönderimin gecikmesi, haberleşme hatlarının aksaması, hırsızlık veya imha veya izinsiz erişim ve değişiklik hususunda hiç bir sorumluluk üzerine almaz.
 • Eğitim Etkinlikleri, hiçbir telefon ağı veya hattı, çevirim içi bilgisayar sistemleri, sunucu veya sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanları, yazılım hatası, sorunu veya teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir, e-posta veya oynatıcıların arızası ile çıkan teknik sorunlar veya İnternet veya herhangi bir internet sitesinin veya bunlarla ilgili birleşmelerin yol açtığı trafik sıkışıklığı, kullanıcı ve/veya Üyelerin veyahut bir başka kişinin bilgisayarına İnternet ve/veya Hizmet ile alakalı içeriklerin kullanımı veya indirilmesi sonucu ile veya bunlarla alakalı olarak gelebilecek zarar ve ziyanlardan Eğitim Etkinlikleri sorumlu tutulamaz. Her ne suretle olursa olsun, Eğitim Etkinlikleri, kişilerin İnternet Sitesini veya Hizmeti kullanımı, İnternet Sitesine veya Üyelere yollanan herhangi bir İçerik yüzünden veya İnternet Sitesinin kullanıcıları arasında, ister çevirim içi ister çevirim dışı, yaşanan etkileşimler sonucunda meydana gelebilecek kayıp ve zararlar, şahsi yararlanma ve ölüm dahil olmak üzere, sorumlu olmayacaktır.
 • İnternet Sitesi ve Hizmet “olduğu gibi” ve “olduğu kadar” (“mümkün olduğu”) ilkesi ile sunulmaktadır. Eğitim Etkinlikleri, belli bir amaca veya ihlal durumunun olmamasına uygunluk garantisini açık bir şekilde tekzip etmektedir. Eğitim Etkinlikleri, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımnî garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih ve zımnî, kanunî veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. Eğitim Etkinlikleri, İnternet Sitesinin ve/veya Hizmetin kullanımından doğacak herhangi bir sonucu veya kazanımı garanti edememekte ve buna söz vermemektedir. 
 • Öngörülemeyen bazı zamanlarda, çeşitli aralıklarla veya bakım veya başka sebeplerden dolayı hizmet geçici bir süre için kullanım dışı olabilir. Eğitim Etkinlikleri’nden veya hizmetten ya da bunlar aracılığı ile kullanıcı tarafından elde edilen sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi herhangi türden bir garanti ve teminat oluşturmaz.
 • Eğitim Etkinlikleri, sitede veya serviste mevcut olan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya üyenin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen üyeye aittir.
 • Eğitim Etkinlikleri’nin özellikle şu nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (a) Site’deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar, (b) Her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalar.
 • “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Eğitim Etkinlikleri gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Eğitim Etkinlikleri, bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Eğitim Etkinlikleri için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Eğitim Etkinlikleri’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Aracı Bulunmazlığı

Eğitim Etkinlikleri ile Hizmet’in herhangi bir Kullanıcısı arasında bir aracı, ortaklık, ortak teşebbüs, işçi-işveren veya imtiyaz veren-imtiyaz kullanan acente ilişkisi yoktur.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Üye’nin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Üyelik ve Kullanım Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Eğitim Etkinlikleri Yönetim Birimi tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, var olan maddeler çıkarılabilir, fazladan maddeler eklenebilir. Bu tür değişiklik ve güncellemeler, Eğitim Etkinlikleri tarafından sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Üyelik ve Kullanım Politikasının Yürürlüğe Girmesi

Siteyi kullanmaya başladığınız ve/veya Üye olduğunuz andan itibaren, işbu Sözleşmenin bütün maddelerini istisnasız olarak okuyup, algılayıp, tamamen anladığınızı, bu koşullara istisnasız bir şekilde uyacağınızı ve bu maddelerden herhangi birine uymamanız durumunda oluşabilecek durumların ve bu durumlarla ilgili Sözleşme içerisinde yapılan açıklamaların tamamını kabul ettiğinizi resmi olarak beyan etmiş sayılacaksınız.