” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “ hakkında her yıl güncellenen Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını sizler için hazırladık. Adından da anlaşılabileceği gibi TÜBİTAK 4006 SSS , proje yürütücülerinin TÜBİTAK 4006 proje başvurusu öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceğini herhangi bir sorunda ihtiyaç duyacağı, problemine çözüm olacak bütün soruların ve cevapların sunulduğu bölümdür.

1. Başvuru aşamasında e-imzaya ihtiyaç var mıdır?

Başvuru aşamasında e-imzaya ihtiyaç yoktur, e-imza sadece sözleşme aşamasında gereklidir.

2. Sözleşme imzalama aşamasında e-imzaya ihtiyaç var mıdır?

Evet, sözleşme imzalama aşamasında e-imzaya ihtiyaç vardır. E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

3. TÜBİTAK’a posta yoluyla başvuru evrakı gönderilmeli midir?

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenmekte olup, basılı olarak gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

4. Aynı kurum koduna sahip olup farklı derece sınıflarını ya da özel eğitim sınıflarını bünyesinde barındıran okullar birden fazla başvuru yapabilir mi?

Bir kurum kodundan sadece 1 başvuru yapılabilir. Bünyesinde farklı türden sınıfları içeren kurumlarda bütün sınıflar tek bir kurum kodu altında ise tek bir başvuru yapılır.

5. Ücretli öğretmenler proje yürütücüsü olabilir mi?

TÜBİTAK 4006 kapsamında sadece kadrolu ya da tam zamanlı öğretmenler proje yürütücüsü olabilir. Ücretli öğretmenler proje yürütücüsü olamazlar ancak danışman öğretmen olabilirler.

6. Ücretsiz izinde olan bir öğretmen proje yürütücüsü olarak programa başvurabilir mi?

Hayır, başvuru dönemi sürecinde izinde olan bir öğretmen proje yürütücüsü olarak başvuru yapamaz.

7. Sergilenecek her bir alt projede kaç öğrenci görev alabilir?

Sergilenecek her bir alt projede en az 3 en fazla 8 öğrenci görev alabilir.

8. Bir öğrenci birden fazla alt projede görev alabilir mi?

Bir öğrenci birden fazla alt projede görev alabilir.

9. Sergilenecek her bir alt projede kaç danışman öğretmen görev alabilir?

Her bir alt projede en az 1 en fazla 3 danışman öğretmen görev alabilir.

10. Sergilenecek Bilim Fuarı genelinde kaç danışman öğretmen görev alabilir?

Sergilenecek Bilim Fuarı genelinde yürütücü hariç en az 2 danışman öğretmenin görev alması gerekir. Ancak en fazla şu kadar danışman öğretmen olacak gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

11. Bir danışman öğretmen birden fazla alt projede görev alabilir mi?

Bir danışman öğretmen birden fazla alt projede görev alabilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

12. Proje yürütücüsü alt projelerde danışman öğretmen olarak görev alabilir mi?

Proje yürütücüsü her bir alt projede danışman öğretmenlik yapabilir. Aynı zamanda proje yürütücüsü Bilim Fuarı’nın bütün idari ve mali süreçlerinden sorumlu olan kişidir.

13. Alt Projeler Çağrı Metni’nde belirtilen tematik alanlardan başka alanlarda yazılabilir mi?

TÜBİTAK 4006 kapsamında başvurulan alt projeler Çağrı Metninde belirtilen tematik alanlardan olmak zorundadır. Bilim Fuarlarının, tematik alanlardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşması gerekmektedir.

14. Destek miktarı kapsamında hangi harcamalar kabul edilir?

Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.), alt proje kapsamında gerekli olan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları, bakım onarım giderleri ve alt projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar destek kapsamında kabul edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, harcamanın kabul edilmesi için o harcamanın alt proje kapsamında yapılan bir harcama olmasıdır.

15. Destek miktarı kapsamında hangi harcamalar kabul edilmez?

Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, kamera, harici disk vb. alımı gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar kabul edilmez.

16. Projede görev alan öğrencilere tişört, şapka, madalya ve plaket gibi malzemeler dağıtılabilir mi?

Projede görev alan öğrencilere kendilerinde kalmak üzere, tişört ve şapka dışında başka bir malzeme (madalya, plaket, harici bellek vb.) dağıtılamaz. Yapılan harcama alt projede direkt kullanılmayacak bir harcama ise, genel bir amaç için kullanılacak bir harcama ise kabul edilmez.

17. Bilim Fuarı kapsamında yapılan harcamalar nasıl belgelendirilir ve faturalandırılır?

  • Proje kapsamında yapılacak her türlü harcamanın fatura tarihleri, proje sözleşmesinde yer alan başlama ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır.
  • Faturaların, “TÜBİTAK …….. no’lu 4006 Bilim Fuarı Projesi” ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir.
  • İnternetten yapılan malzeme alımlarında proje numarası, yürütücü T.C.’si ve adının yazılması; mümkün olmazsa proje numarası veya yürütücü bilgilerinin yer alması yeterlidir.
  • Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje yürütücüsünün T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
  • Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir.
  • Konuyla ilgili farklı sorular için; [email protected] adresine e-posta gönderilebilir.

18. Hazırlanacak posterler araştırma, inceleme, tasarım alt proje türlerinde aynı olmak zorunda mı?

Hayır, değil. Poster alt proje türlerinin yapısına ve hazırlanma süreçlerinde olan kısımlara göre hazırlanır. Ancak şekilsel olarak 9. Bilim Fuarları Kılavuzu’nda gösterilen poster şablonundaki gibi olmak zorundadır.

19. Posterde kelime kısıtı var mı?

Posterde herhangi bir kelime kısıtı bulunmamaktadır.

20. Bilim Fuarları’nda görev alan öğrenciler TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri ve TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları’na alt projeleri ile katılabilirler mi?

Bilim Fuarları’nda yapılan projeler ile öğrenciler TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ndaki şartları sağlamak kaydıyla katılabilirler.

21. Hazırlanan projeler sisteme yüklenmeden önce ön değerlendirmeye alınıyor mu?

Hayır. Projelerin sisteme yüklenmeden önce İl Temsilcisi tarafından değerlendirilmesi kaldırılmıştır. Proje yürütücüleri hazırladıkları projeleri isterlerse İl Ar-Ge Temsilcisi ile istişare ederek sisteme yükleyebilir. Başvuru sürecinde hazırlanan projelerin Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğüne iletilerek ön değerlendirmeye alınması söz konusu değildir.

22. Değerlendirme sürecinde onaylanan alt projelerde değişiklik yapılabilir mi?

Değerlendirme sürecinde onaylanan alt projelerde değişiklik yapılamamaktadır. Aynı şekilde başvuru süreci tamamlandıktan sonra da alt projelerde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

23. TÜBİTAK 4006 Çağrı Logosunun kullanımı nasıl olmalıdır?

Desteklenmesine karar verilen projeler için hazırlanan tanıtım materyallerinde (afiş, broşür vb.) TÜBİTAK adına sadece Program web sayfasında yer alan TÜBİTAK 4006 logosu kullanılır. TÜBİTAK 4006 logosu başka bir logo tarafından gölgelenmeden, belirgin bir şekilde, kullanıldığı malzemeyle orantılı büyüklükte
kullanılmalıdır.

24. Bilim Fuarları Festivaline katılmak zorunlu mu?

Evet, zorunlu. Desteklenmesine karar verilen kurum/kuruluşlar Bilim Fuarlarını belirttikleri tarihlerde gerçekleştirdikten sonra, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri planlaması dâhilinde yapılacak Bilim Fuarları Festivali’ne katılmak zorundadır. Bilim Fuarları Festivali, İl/İlçelere bağlı kurum/kuruluşların desteklenen
proje sayısına göre aynı veya farklı zamanlarda yapılabilir.

25. Proje başvurusu sırasında proje yürütücülerinin ARBİS kayıtlarının olması gerekli mi?

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

26. Proje başvurusu sırasında öğrencilerin ARBİS kayıtlarının olması gerekli mi?

Hayır, proje başvurusu sırasında öğrencilerin ARBİS kayıtlarının olmasına gerek yoktur.

27. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına özel okullar başvuru yapabilir mi?

Hayır, Bilim Fuarlarına özel okulların başvuruları kabul edilmemektedir.

28. Başvuruda sunulan alt projelerde Araştırma, İnceleme veya Tasarım proje türlerinde dağılım nasıl olmalı?

Başvuruda sunulan alt projeler; Araştırma, İnceleme veya Tasarım proje türüne
uygun olarak hazırlanır. Başvuruda tüm alt proje türlerinin dengeli yer alması değerlendirme sürecinde dikkate alınır. Bu durum; Görme, İşitme ve Zihinsel Engellilere Yönelik Okullarda dikkate alınmaz.

29. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başvuru süreci boyunca projenin içerik olarak daha önce ya da mevcut çağrı kapsamında sunulan başka bir proje önerisi ile benzer olma durumunun tespit edilmesi halinde ne olur?

Böyle bir durumun tespiti halinde TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesine göre hareket edilir.

30. Bilim Fuarlarında görevli öğrencilerin velilerinden izin almak gerekli mi?

Yürütücü, sergilenmesi uygun bulunan alt projelerde görev alan öğrenciler için sorumlu velilerinden TÜBİTAK tarafından yayımlanan örneğe uygun olarak yazılı muvafakatname almak, muhafaza etmek ve gerekli görüldüğü takdirde TÜBİTAK’a ibraz etmek ile sorumludur.

31. Bilim Fuarlarında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının kullanılması için izin almak gerekli mi?

Bilim Fuarında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket,
görüşme formu vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi
gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılıp sisteme yüklenmesi gerekir.

32. Bilim Fuarlarında kabul edilen ve sergilenmesi uygun bulunan projeler dışında başka projeler de sergilenebilir mi?

Sergilenmesi uygun bulunmayan (değerlendirme sonucunda) alt projeler kesinlikle sergilenemez.

33. Sergi alanı olarak okul dışında bir alan kullanılabilir mi?

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarını kendi okulunuzda düzenlemeniz gerekmektedir. Okul dışında yapılan fuarlar TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamına girmemektedir.

34. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bittikten sonra öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecek mi?

Evet, Bilim Fuarı bittikten ve yürütücü sonuç bilgilerini sisteme girdikten sonra yine aynı sistem üzerinden katılım belgeleri oluşturulacaktır. Yürütücünün bu katılım belgelerinin çıktılarını alıp, imzalayarak bilim fuarında görev alan öğrenci ve danışman öğretmenlere vermesi gerekmektedir.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4006 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4006 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2020 yılında yayımlanan 9. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Çağrısında paylaşılan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 10.01.2021 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4006_sss_2020.pdf