” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “ hakkında her yıl güncellenen Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını sizler için hazırladık. Adından da anlaşılabileceği gibi TÜBİTAK 4006 SSS , proje yürütücülerinin TÜBİTAK 4006 proje başvurusu öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceğini herhangi bir sorunda ihtiyaç duyacağı, problemine çözüm olacak bütün soruların ve cevapların sunulduğu bölümdür.

1. Başvuru aşamasında e-imzaya ihtiyaç var mıdır?

Başvuru aşamasında e-imzaya ihtiyaç yoktur, e-imza sadece sözleşme aşamasında gereklidir.

2. Sözleşme imzalama aşamasında e-imzaya ihtiyaç var mıdır?

Evet, sözleşme imzalama aşamasında e-imzaya ihtiyaç vardır. E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

3. TÜBİTAK’a posta yoluyla başvuru evrakı gönderilmeli midir?

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenmekte olup, basılı olarak gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

4. Aynı kurum koduna sahip olup farklı derece sınıflarını ya da özel eğitim sınıflarını bünyesinde barındıran okullar birden fazla başvuru yapabilir mi?

Bir kurum kodundan sadece 1 başvuru yapılabilir. Bünyesinde farklı türden sınıfları içeren kurumlarda bütün sınıflar tek bir kurum kodu altında ise tek bir başvuru yapılır.

5. Ücretli öğretmenler proje yürütücüsü olabilir mi?

TÜBİTAK 4006 kapsamında sadece kadrolu ya da tam zamanlı öğretmenler proje yürütücüsü olabilir. Ücretli öğretmenler proje yürütücüsü olamazlar ancak danışman öğretmen olabilirler.

6. Ücretsiz izinde olan bir öğretmen proje yürütücüsü olarak programa başvurabilir mi?

Hayır, başvuru dönemi sürecinde izinde olan bir öğretmen proje yürütücüsü olarak başvuru yapamaz.

7. Sergilenecek her bir alt projede kaç öğrenci görev alabilir?

Sergilenecek her bir alt projede en az 2 en fazla 8 öğrenci görev alabilir.

8. Bir öğrenci birden fazla alt projede görev alabilir mi?

Bir öğrenci birden fazla alt projede görev alabilir.

9. Sergilenecek her bir alt projede kaç danışman öğretmen görev alabilir?

Her bir alt projede en az 1 en fazla 4 danışman öğretmen görev alabilir.

10. Sergilenecek Bilim Fuarı genelinde kaç danışman öğretmen görev alabilir?

Sergilenecek Bilim Fuarı genelinde yürütücü hariç en az 2 danışman öğretmenin görev alması gerekir. Ancak en fazla şu kadar danışman öğretmen olacak gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

11. Bir danışman öğretmen birden fazla alt projede görev alabilir mi?

Bir danışman öğretmen birden fazla alt projede görev alabilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

12. Proje yürütücüsü alt projelerde danışman öğretmen olarak görev alabilir mi?

Proje yürütücüsü her bir alt projede danışman öğretmenlik yapabilir. Aynı zamanda proje yürütücüsü Bilim Fuarı’nın bütün idari ve mali süreçlerinden sorumlu olan kişidir.

13. Alt Projeler Çağrı Metni’nde belirtilen tematik alanlardan başka alanlarda yazılabilir mi?

TÜBİTAK 4006 kapsamında başvurulan alt projeler Çağrı Metninde belirtilen tematik alanlardan olmak zorundadır. Bilim Fuarlarının, tematik alanlardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşması gerekmektedir.

14. Destek miktarı kapsamında hangi harcamalar kabul edilir?

Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.), alt proje kapsamında gerekli olan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları, bakım onarım giderleri ve alt projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar destek kapsamında kabul edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, harcamanın kabul edilmesi için o harcamanın alt proje kapsamında yapılan bir harcama olmasıdır.

15. Destek miktarı kapsamında hangi harcamalar kabul edilmez?

Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, kamera, harici disk vb. alımı gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar kabul edilmez.

16. Projede görev alan öğrencilere tişört, şapka, madalya ve plaket gibi malzemeler dağıtılabilir mi?

Projede görev alan öğrencilere kendilerinde kalmak üzere, tişört ve şapka dışında başka bir malzeme (madalya, plaket, harici bellek vb.) dağıtılamaz. Yapılan harcama alt projede direkt kullanılmayacak bir harcama ise, genel bir amaç için kullanılacak bir harcama ise kabul edilmez.

17. Bilim Fuarı kapsamında yapılan harcamalar nasıl belgelendirilir ve faturalandırılır?

  • Proje kapsamında yapılacak her türlü harcamanın fatura tarihleri, proje sözleşmesinde yer alan başlama ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır.
  • Faturaların, “TÜBİTAK …….. no’lu 4006 Bilim Fuarı Projesi” ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir.
  • İnternetten yapılan malzeme alımlarında proje numarası, yürütücü T.C.’si ve adının yazılması; mümkün olmazsa proje numarası veya yürütücü bilgilerinin yer alması yeterlidir.
  • Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje yürütücüsünün T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
  • Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir.
  • Konuyla ilgili farklı sorular için; [email protected] adresine e-posta gönderilebilir.

18. Hazırlanacak posterler araştırma, inceleme, tasarım alt proje türlerinde aynı olmak zorunda mı?

Hayır, değil. Poster alt proje türlerinin yapısına ve hazırlanma süreçlerinde olan kısımlara göre hazırlanır. Ancak şekilsel olarak 9. Bilim Fuarları Kılavuzu’nda gösterilen poster şablonundaki gibi olmak zorundadır.

19. Posterde kelime kısıtı var mı?

Posterde kelime kısıtı bulunmamaktadır ancak okunabilirlik konusuna dikkat edilmelidir. Sunum; grafik ve tablo gibi görsellerle zenginleştirilerek hazırlanmalıdır.

20. Bilim Fuarları’nda görev alan öğrenciler TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri ve TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları’na ayrıca 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’na alt projeleri ile katılabilirler mi?

Bilim Fuarlarına başvuruda bulunan öğrencilerin 2204 kodlu BİDEB Yarışmalarına katılmaları önerilir. Bilim Fuarlarında yapılan projeler ile öğrenciler bu yarışmalara istenen şartları sağlamak kaydıyla katılabilirler.

21. Hazırlanan projeler sisteme yüklenmeden önce ön değerlendirmeye alınıyor mu?

Hayır. Proje yürütücüleri hazırladıkları projeleri isterlerse illerindeki İl MEM Ar-Ge Temsilcisi ile istişare ederek sisteme yükleyebilirler. Başvuru sürecinde hazırlanan projelerin Bilim ve Toplum Başkanlığı Programlar Müdürlüğüne iletilerek ön değerlendirmeye alınması söz konusu değildir

22. Değerlendirme sürecinde onaylanan alt projelerde değişiklik yapılabilir mi?

Değerlendirme sürecinde onaylanan alt projelerde değişiklik yapılamamaktadır. Aynı şekilde başvuru süreci tamamlandıktan sonra da alt projelerde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

23. TÜBİTAK 4006 Çağrı Logosunun kullanımı nasıl olmalıdır?

Desteklenmesine karar verilen projeler için hazırlanan tanıtım materyallerinde (afiş, broşür vb.) TÜBİTAK adına sadece Program web sayfasında yer alan TÜBİTAK 4006 logosu kullanılır. TÜBİTAK 4006 logosu başka bir logo tarafından gölgelenmeden, belirgin bir şekilde, kullanıldığı malzemeyle orantılı büyüklükte
kullanılmalıdır.

24. Bilim Fuarları Festivaline katılmak zorunlu mu?

Okullardan Bilim Fuarlarını belirttikleri tarihlerde gerçekleştirdikten sonra, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri planlaması dâhilinde yapılacak Bilim Fuarları Festivaline katılmaları beklenmektedir.

25. Proje başvurusu sırasında proje yürütücülerinin ARBİS kayıtlarının olması gerekli mi?

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

26. Proje başvurusu sırasında öğrencilerin ARBİS kayıtlarının olması gerekli mi?

Hayır, proje başvurusu sırasında öğrencilerin ARBİS kayıtlarının olmasına gerek yoktur.

27. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına özel okullar başvuru yapabilir mi?

Hayır, Bilim Fuarlarına özel okulların başvuruları kabul edilmemektedir.

28. Başvuruda sunulan alt projelerde Araştırma, İnceleme veya Tasarım proje türlerinde dağılım nasıl olmalı?

Başvuruda sunulan alt projeler; Araştırma, İnceleme veya Tasarım proje türüne
uygun olarak hazırlanır. Başvuruda tüm alt proje türlerinin dengeli yer alması değerlendirme sürecinde dikkate alınır. Bu durum; Görme, İşitme ve Zihinsel Engellilere Yönelik Okullarda dikkate alınmaz.

29. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başvuru süreci boyunca projenin içerik olarak daha önce ya da mevcut çağrı kapsamında sunulan başka bir proje önerisi ile benzer olma durumunun tespit edilmesi halinde ne olur?

Böyle bir durumun tespiti halinde TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesine göre hareket edilir.

30. Bilim Fuarlarında görevli öğrencilerin velilerinden izin almak gerekli mi?

Yürütücü, sergilenmesi uygun bulunan alt projelerde görev alan öğrenciler için sorumlu velilerinden TÜBİTAK tarafından yayımlanan örneğe uygun olarak yazılı muvafakatname almak, muhafaza etmek ve gerekli görüldüğü takdirde TÜBİTAK’a ibraz etmek ile sorumludur.

31. Bilim Fuarlarında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının kullanılması için izin almak gerekli mi?

Bilim Fuarında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket,
görüşme formu vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi
gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılıp sisteme yüklenmesi gerekir.

32. Bilim Fuarlarında kabul edilen ve sergilenmesi uygun bulunan projeler dışında başka projeler de sergilenebilir mi?

Sergilenmesi uygun bulunmayan (değerlendirme sonucunda) alt projeler kesinlikle sergilenemez.

33. Sergi alanı olarak okul dışında bir alan kullanılabilir mi?

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarını kendi okulunuzda düzenlemeniz gerekmektedir. Okul dışında yapılan fuarlar TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamına girmemektedir.

34. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bittikten sonra öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecek mi?

Evet, Bilim Fuarı bittikten ve yürütücü sonuç bilgilerini sisteme girdikten sonra yine aynı sistem üzerinden katılım belgeleri oluşturulacaktır. Yürütücünün bu katılım belgelerinin çıktılarını alıp, imzalayarak bilim fuarında görev alan öğrenci ve danışman öğretmenlere vermesi gerekmektedir.

35. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programında yapılan yenilikler nelerdir?

 Yapılan değişiklikleri ve güncellemeleri öğrenip TÜBİTAK 4006-A ve TÜBİTAK 4006-B çağrıları hakkında bilgi edinmek için TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programında Yapılan Değişiklikler isimli haberimizi okuyabilirsiniz.

36. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 4006-A çağrısına kimler başvurabilir?

4006-A çağrısına, Programa başvuru yapabilen kurum/kuruluşlar arasından, 2014 yılından itibaren bilim fuarı gerçekleştirmemiş veya en fazla 2 bilim fuarı gerçekleştirmiş kurum/kuruluşlar başvurabilmektedir.

37. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 4006-B çağrısına kimler başvurabilir?

4006-B çağrısına Programa başvuru yapabilen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilmektedir. 2014 yılından itibaren 3 veya daha fazla bilim fuarı gerçekleştirmiş kurum/kuruluşlar ise sadece 4006-B çağrısına başvurabilmektedir.

38. Çalıştığım kurumun daha önce 3 veya daha fazla bilim fuarı yapıp yapmadığını nereden öğrenebilirim?

2014 yılından itibaren 3 veya daha fazla bilim fuarı gerçekleştirmiş kurum/kuruluşların listesi http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Bu listede yer alan kurumlar sadece 4006-B çağrısına başvurabilirler.

39. 4006-A ve 4006-B çağrıları arasındaki farklar nelerdir?

4006-A ve 4006-B çağrıları arasında; başvurabilen kurum/kuruluşlar, tematik konu-ana alan seçimlerine ilişkin kısıtlamalar ve destek miktarı hususlarında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı isimli detaylı bilgi bankamızı incelebilirsiniz.

40. Görevlendirme müdür yardımcısı proje yürütücüsü olabilir mi?

Müdür ve müdür yardımcıları (görevlendirme müdür yardımcıları dâhil) gibi idari görevi olan kişiler proje yürütücüsü olamazlar ancak danışman öğretmen olabilirler.

41. Bilim Fuarlarına iki okul birlikte (ortak) proje başvurusu yapabilir mi?

Evet, yapılan yeniliklerden biri de iki okulun birlikte başvuru yapabilmesidir. Ortak proje başvurularında değerlendirme aşamasında +1 puan verilecektir (Değerlendirmede puanlama 5 üzerinden yapılmaktadır).

42. Farklı türde okullar ortak proje başvurusu yapabilir mi (ortaokul ve lise gibi)?

4006 Programına başvuru yapabilen tüm okul türleri ortak başvuru yapabilir. Bu konuda bir kısıtlama bulunmamaktadır (BİLSEM + lise, özel eğitim + ortaokul, özel eğitim kademeleri arasında vb.).

43. Ortak proje başvurusunda hangi kurumun en az alt proje sayısı dikkate alınmalıdır?

Yapılan ortak başvuruda yürütücü kurum/kuruluşun (başvuru yapan kurumun) tabi olduğu kural geçerlidir. Örneğin bir ortaokul ile bir özel eğitim kurumu ortak proje başvurusunda bulunduğunda, yürütücü kurum özel eğitim okulu ise yüklenmesi gereken en az alt proje sayısı 5; yürütücü kurum ortaokul ise 10 olacaktır.

44. Ortak proje başvurusunda tek başvuru için belirlenmiş en fazla alt proje sayısının üzerinde alt proje sunulabilir mi?

Ortak başvuruda alt projelerin iki okul öğrencileri tarafından işbirliği içinde planlanması, geliştirilmesi ve sergilenmesi amaçlandığından, ortak başvuru tek başvuru olarak ele alınır ve sunulabilecek en fazla alt proje sayısı 20’dir.

45. Ortak proje başvurusunda hangi kurum yürütücü olur?

İki kurum/kuruluşun ortak proje başvurusu yapmaları durumunda proje yürütücüsünün görev aldığı kurum/kuruluş yürütücü kurum/kuruluş, diğer kurum/kuruluş katılımcı kurum/kuruluş olarak kabul edilir. Katılımcı kurum/kuruluşun görev, yetki ve sorumlulukları proje sözleşmesinde ayrıca belirtilir.

46. Önceki çağrılarda sunulan ve destek hakkı kazanan, ancak mücbir sebeplerden ötürü sergilenemeyen alt projeler ile yeniden başvuru yapılabilir mi?

Benzerlik konusunda 4006-A ve 4006-B çağrı metinlerinin “Başvuru Süreci” başlığı altında yer alan (n) ve (o) maddeleri uygulanır. Bu nedenle uygun görülen fakat sergilenmeyen alt projelerin tekrar sunulabilmesi için benzer olmayacak şekilde revize edilmesi gerekmektedir.

47. . Destek miktarından artan tutar olursa ne yapmalıyım?

Proje destek tutarının tamamının Bilim Fuarı organizasyonu ve faaliyetleri için harcanması esastır. Harcamalarla ilgili tüm sorumluluk proje yürütücüsüne aittir. Proje sonuçlandığında, destek tutarının tamamının harcanmaması halinde, kalan destek tutarı proje yürütücüsü tarafından TÜBİTAK banka hesabına iade edilir ve dekont fuar sonuç sistemine yüklenir

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4006 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4006 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2023 yılında yayımlanan 10. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Çağrısında paylaşılan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 04.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006_sss_2023.pdf