” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “, 5-12. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek verilmesini sağlayan bir destekleme programıdır.

Bu bilgi bankası sayesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı projeleri nasıl değerlendirilir? ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı proje değerlendirme kriterleri nedir? sorularının cevabını öğreneceğiz. Bunun için öncelikle  TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını incelemeniz gerekir. Ayrıca TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4006 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4006 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje Değerlendirme Süreci

Proje başvuruları sisteme girildikten ve bilim fuarı başvurusu onaylandıktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır.

Her bir alt proje, alanlarında uzman olan en az üç (3) dış danışman tarafından
alt projenin amaç, yöntem, beklenen sonucu, bilimsel dili ve programın genel
amaçları ile uyumluluk kriterlerine göre çevrim içi sistem üzerinden bilimsel
olarak değerlendirilir ve dış danışman puanlarının aritmetik ortalaması alınır.

Bilimsel değerlendirme sonucuna göre en az alt proje sayısını sağlayan
kurum/kuruluşun alt proje puanlarının aritmetik ortalaması, Bilim Fuarının
Değerlendirme Puanı
olarak alınır. 

Aynı ilde yer alan iki kurum/kuruluşun Programa birlikte başvuru yapmalarına imkân sağlanmakta ve bu şekilde yapılan başvurulara değerlendirme aşamasında +1 puan verilmektedir.
En az alt proje sayısını sağlamayan proje başvurusu reddedilir.

Ret gerekçeleri başvuru sahiplerine http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden iletilir.

Ret gerekçeleri aşağıda liste halinde açıklanmıştır.

  • Programın genel amaçları ile örtüşmeyip bilimsel bir yaklaşım içermeyen alt projeler
  • Bilimsel etik ilkeler (başkalarının fikirlerini, yöntemlerini aynen kullanma gibi) dikkate alınmadan hazırlanan alt projeler
  • İnsan ve hayvan sağlığı için risk ve tehlike içeren her türlü deney ve uygulamalar
  • Veri toplama aracı/araçları sisteme yüklenmemiş ve/veya bu veri toplama aracı/araçları için gerekli resmi veya etik kurul izinleri alınmamış alt projeler
Destek verilecek Bilim Fuarları değerlendirme puanına göre belirlenir, Başkanlık onayı ile kesinleşir ve http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde ilan edilir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje Değerlendirme Kriterleri

Puan DeğeriSeviye Açıklaması
5Projenin amacı açık, anlamlı, uygulanabilir ve etiktir.
Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmuştur.
Projenin beklenen sonuçları ortaya konulmuştur.
Projede bilimsel dil kullanılmıştır.
Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile örtüşmektedir.
4Projenin amacı büyük ölçüde açık, anlamlı, uygulanabilir ve etiktir.
Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik büyük ölçüde açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmaktadır.
Projenin beklenen sonuçları büyük ölçüde ortaya konulmuştur.
Projede bilimsel dil büyük ölçüde kullanılmıştır.
Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile büyük ölçüde örtüşmektedir.
3Projenin amacı kısmen açık, anlamlı, uygulanabilir ve etiktir.
Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik kısmen açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmaktadır.
Projenin beklenen sonuçları kısmen ortaya konulmamıştır.
Projede bilimsel dil kısmen kullanılmıştır.
Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile kısmen örtüşmektedir.
2Projenin amacı yeterince açık, anlamlı, uygulanabilir ve etik değildir.
Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik yeterince açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmamaktadır.
Projenin beklenen sonuçları yeterince ortaya konulmamıştır.
Projede bilimsel dil yeterince kullanılmamıştır.
Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile yeterince örtüşmemektedir.
1Projenin amacı açık, anlamlı, uygulanabilir ve etik değildir.
Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmamaktadır.
Projenin beklenen sonuçları ortaya konulmamıştır.
Projede bilimsel dil kullanılmamıştır.
Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları
ile örtüşmemektedir.

Bilimsel değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan alt projelerin Bilim Fuarında sergilenmesi, onay alınmadan alt projelerin ana alan, tematik konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılması, alt projelerin fuar kapsamından çıkarılması veya değerlendirme sürecinden geçmemiş alt projelerin fuarda sergilenmesi durumlarında, Danışma ve Değerlendirme Kurulu görüşü ile 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Usul ve Esaslarının 12’nci maddesi uyarınca yürürlükten kaldırma veya iptal işlemi uygulanır.

Bu bilgi bankası, 2023 yılında yayımlanan 10. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrısında paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 05.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-a_cagri_metni-ocak2023.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-b_cagri_metni-ocak2023.pdf