” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “, 5-12. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek verilmesini sağlayan bir destekleme programıdır.

Bu bilgi bankası sayesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı izleyici sorumlulukları nedir? ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı izleme sürecinde dikkat edilecek hususlar nedir? sorularının cevabını öğreneceğiz. Bunun için öncelikle  TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını incelemeniz gerekir. Ayrıca TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4006 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4006 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje İzleme Süreci

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında her bir izleyicinin fuarını gerçekleştiren okulu fuar günlerinde yerinde ziyaret ederek yapılan etkinlikleri izlemesi esastır. Bilim Fuarlarını izleme hakkı ve yetkisi TÜBİTAK’a aittir. Bilim Fuarının belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, harcamaların ve faturalandırmanın doğru yapılıp yapılmadığı vb. hususlar TÜBİTAK tarafından görevlendirilen izleyiciler ile takip edilir.

İzleyici, düzenlenen Bilim Fuarı’nı ziyaret eden, izleyen, değerlendiren ve TÜBİTAK’a İzleyici Raporu hazırlamak üzere Müdürlük tarafından görevlendirilen en az lisans mezunu kişidir.

Bilim Fuarları kapsamında izleyici olarak görevlendirilebilecek kişiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

  • TÜBİTAK İl Temsilcileri
  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Temsilcileri
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürleri

Her bir izleyicinin fuarı gerçekleştiren okulu fuar günü yerinde ziyarette bulunmak kaydıyla izlemesi esastır.

Her bir bilim fuarı için sadece 1 izleyiciye ödeme yapılır.

TÜBİTAK tarafından görevlendirilen proje izleyicilerine proje yürütücüsü tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.
İzleyicilerin hiçbir masrafı bilim fuarı bütçesinden karşılanmaz.
İzleyicilere TÜBİTAK tarafından okul hizmet alanına göre belirlenen izleme ücreti verilir.

İzleyici, Bilim Fuarını yerinde ziyaret ederek; sisteme girişi yapılan alt projelerin sergilenip sergilenmediğini ve 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı çağrı kapsamına göre gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder. İzleyici, “İzleyici Raporunu” her okul, BİLSEM ve Mesleki Eğitim Merkezleri için ayrı ayrı hazırlar ve değerlendirmesini http://pys.tubitak.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirir.

İzleyici raporunun olumlu olması halinde ve sonuç raporunun gönderilmesi ile Bilim Fuarı sonuçlandırılır. İzleyici raporu bulunmayan Bilim Fuarlarının takibi ve sonuçlandırılması proje yürütücüsü tarafından hazırlanıp müdürlüğe iletilen sonuç raporu ile yapılır. Sonuç raporları ve izleyici raporları çevrimiçi olarak alınmaktadır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje İzleme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

TÜBİTAK tarafından görevlendirilen izleyici, yeri ve zamanı önceden belli olan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarının gerçekleştirileceği yerde bulunmalıdır.

Bir izleyicinin bulunduğu fuarı en az 2 saat izlemesi gerekir.

İzleyicinin, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları izleme görevinin bir denetleme faaliyeti olmadığını bilmesi gerekir.

İzleyici fuar esnasında her bir alt projeyi ziyaret ederek alt projenin sisteme girişi yapılan proje olup olmadığını kontrol etmelidir.

İzleyici, öğrencilere alt projeleri ile ilgili açıklama yapmalarına imkân vermelidir.

İzleyici öğrencilere, yapmış oldukları alt projelerin çok değerli olduğunu ve bu alt projelerin TÜBİTAK tarafından da oldukça önemsendiğini hissettirmelidir.

İzleyici, bilim fuarlarının bir yarışma olmadığını ve sergilenen her bir alt projenin çok değerli olduğunu belirtmelidir.

İzleyici, alt projelerin “Öğrenciler için TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzunda” belirtilen bilimsel araştırma süreçlerini ve alt proje formatını yansıtıp yansıtmadığını kontrol etmelidir.

Sergilenen alt projelerin il temsilcisi ve TÜBİTAK tarafından onaylanmış alt projeler olması zorunludur. İl temsilcisi ya da TÜBİTAK tarafından onayı alınmamış alt projelerin sergilenmesi durumunda izleyici TÜBİTAK’a bildirmek durumundadır.

İzleyici fuar günü sergilenecek alt projelerde, TÜBİTAK tarafından http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yer verilen 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları logosundan başka logo kullanılmasına izin vermemelidir.

İzleyici, TÜBİTAK Bilim Fuarları logosu dışında logoların kullanıldığı alt projeleri sergiden kaldırtma yetkisine sahiptir.

İzleyici, alt projelerin sergilenmesi esnasında proje yürütücüsü ve öğrenciler arasındaki uyum ve işbirliğine dikkat etmelidir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı İzleyici Raporu

İzleyicinin, görevli olduğu her bir fuar için arka sayfada belirtilen 10 adet soruyu eksiksiz cevaplaması gerekmektedir.

İzleyicinin, izlenilen her bir Fuar için, Ek-1’de yer alan “İzleyici Raporunu” eksiksiz ve doğru olarak doldurması gerekmektedir. İzleyici, her bir Fuar için hazırlanmış olan raporu daha sonra değerlendirme sistemine girmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

Bu bilgi bankası, 2023 yılında yayımlanan 10. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrısında paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 14.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-a_cagri_metni-ocak2023.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-b_cagri_metni-ocak2023.pdf