” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “, 5-12. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek verilmesini sağlayan bir destekleme programıdır.

Bu bilgi bankası sayesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı proje faturası nasıl kesilir? ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı ödenek harcama sürecinde dikkat edilecek hususlar nedir? sorularının cevabını öğreneceğiz. Bunun için öncelikle  TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını incelemeniz gerekir. Ayrıca TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4006 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4006 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje Destek Tutarı Harcama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bilim Fuarı başvurusu yapıldıktan sonra değerlendirme sonucuna göre, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra, proje destek tutarı proje yürütücüsünün kendisine ait olan ve TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır.

Destek tutarının harcanması proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu harcamalar projenin sözleşmede yer alan başlama ve bitiş tarihleri arasında gerçekleştirilir.

Proje yürütücüsü her türlü harcamadan sorumludur.

Destek kapsamında yapılan harcamalara ait belgelerin (yazar kasa fişi hariç fatura, makbuz vb.) gerektiğinde yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere genel hükümler çerçevesinde proje yürütücüsü tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK’a elden veya posta yoluyla herhangi bir harcama belgesi gönderilmeyecektir.

Proje destek tutarının tamamının Bilim Fuarı organizasyonu ve faaliyetleri için
harcanması esastır. Harcamalarla ilgili tüm sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

Proje sonuçlandığında, destek tutarının tamamının harcanmaması halinde, kalan destek tutarı proje yürütücüsü tarafından TÜBİTAK banka hesabına iade edilir ve dekont fuar sonuç sistemine yüklenir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Proje Faturası Nasıl Kesilir?

Faturaların, “…….. no’lu 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Projesi” ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir.

Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje yürütücüsünün T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.

İnternetten yapılan malzeme alımlarında proje numarası, yürütücü T.C. kimlik numarası ve adının yazılması; mümkün olmazsa proje numarası veya yürütücü bilgilerinin yer alması yeterlidir.

Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir.

Proje yürütücüsünün tayininin çıkması durumunda okul/BİLSEM ve Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri, faturaların “aslı gibidir” kaşeli birer nüshasını dosyalamalıdır.

Kamu idarelerinin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge ve bilgi, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için ilgili idarenin kontrol ve gözetiminde bütçe yılının bitiminden başlayarak zaman aşımını kesen ve durduran haller hariç on yıl süreyle saklanır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje Destek Kapsamında Kabul Edilen Harcamalar

 • Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.),
 • Alt proje kapsamında gerekli olan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları (eğitim hizmet alımı vb.),
 • Bakım-onarım giderleri,
 • Alt projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar,
 • Hizmet Alımları (robot projeleri için eğitim hizmet alımı vb.)
 • Projede görev alan öğrencilere kendilerinde kalmak üzere, tişört ve şapka alımı
Destek kapsamında demirbaş niteliğindeki taşınırların (makine/teçhizat) veya robot kit gövdelerinin alınması halinde, söz konusu malzeme proje yürütücüsü tarafından görevli olduğu kuruluşun ayniyatına hibe olarak kayıt edilir ve düzenlenen taşınır işlem fişi faturaya eklenerek muhafaza edilir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje Destek Kapsamında Kabul Edilmeyen Harcamalar

 • Bilgisayar alımı
 • Yazıcı alımı
 • Projeksiyon cihazı alımı
 • Kamera alımı
 • Harici disk alımı gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar
 • Projede görev alan öğrencilere madalya, plaket, harici bellek alımı

Bilim Fuarı tamamlandıktan sonra sonuç raporunda proje harcamalarına ait bilgilerin (fatura bilgileri) sisteme (http://bilimiz.tubitak.gov.tr) girilmesi istenmektedir. Harcamalara ilişkin sisteme girilen fatura bilgileri, TÜBİTAK tarafından gerektiğinde yapılacak denetimlerde incelenir.

TÜBİTAK’ın yaptığı değerlendirme sonucunda, proje yürütücüsünün veya kurumun kusur ve ihmali olmaksızın; yürütücü değişikliğinin yapılamaması, proje sonuç raporunun eksik doldurulması veya onaylanmaması nedeniyle projenin sonuçlandırılmamış veya Bilim Fuarının gerçekleştirilmemiş olması durumunda proje yürütücüsünün başvurusu veya ilgili Müdürlüğün önerisi üzerine Danışma ve Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü ve Başkanlığın onayı ile proje yürürlükten kaldırılır.

Bu durumda, proje hesabına transfer edilen destek tutarının sonuç raporunda mali kısımda yer alan harcamalardan kalan kısmı, hiç fatura bilgisi girilmemiş ise tamamı, faiz uygulanmadan proje yürütücüsünden tahsil edilir.

Bu bilgi bankası, 2023 yılında yayımlanan 10. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrısında paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 16.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-a_cagri_metni-ocak2023.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-b_cagri_metni-ocak2023.pdf