” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “, 5-12. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek verilmesini sağlayan bir destekleme programıdır.

Bu bilgi bankası sayesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları öncesi öğretmenlerin yapması gerekenler nedir? ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları öncesi müdürlerin yapması gerekenler nedir? sorularının cevabını öğreneceğiz. Bunun için öncelikle  TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını incelemeniz gerekir. Ayrıca TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4006 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4006 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Öncesi Öğretmenlerin Yapması Gereken İş ve İşlemler

Öğrencilerinizin sizin rehberliğinizde gerçekleştireceği alt projelerle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına katılabilirsiniz. Bunun için bilmeniz gereken ilk şey, öğrencilerinizin bir bilimsel alt proje yapması için gereken rehberlik süresinin düşünüldüğü gibi uzun olmadığıdır. Öğretim programlarında yer alan, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğretim stratejisi, proje tabanlı öğrenme gibi farklı öğretim strateji ve yöntemlerini ön plana çıkarmanız ve alt proje hazırlama çalışmalarıyla ilgili geçmiş tecrübelerden yararlanmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Bilim Fuarlarının Planlanması İle İlgili Görevler

Proje yürütücüsünün ilk olarak yapması gereken, bilim fuarının hedeflerinin belirlenmesi ve yapılacak faaliyetlere karar verilmesidir. Bilim fuarında yer alacak alt projelerin ana alanlarının ve tematik alanlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Bilim Fuarı başvuru sürecinde yapılacak olan çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca fuar tarihinin ve yerinin öğretmenler ile birlikte okul idaresi işbirliği ile kararlaştırılması gerekmektedir.

Yapılacak olan görev paylaşımı sonucunda öğretmenlerin, kendisine düşen faaliyetleri gerçekleştirmesi ve bu süreç boyunca proje yürütücüsünün danışman öğretmenlere rehberlik etmesi gerekmektedir.

Alt Projelerin Hazırlanması İle İlgili Görevler

Öğrencilerin bir alt proje fikri oluşturması, bir araştırma önerisinin hazırlanması ve araştırma konusunun belirlenmesi sağlanmalıdır. Daha sonra konuyla ilgili alanyazının taranması, hipotez geliştirilmesi, hipotez ile ilgili veri toplanıp verilerin analiz edilmesi ve bir sonuca varılması için öğrencilere destek olunmalıdır.

Öğrenciler, alt projelerini oluştururken Bilimsel Yöntemi esas alan bir anlayışta olmalıdır.

Dilerseniz TÜBİTAK 4006 Projesi Nasıl Yazılır? ve TÜBİTAK 4006 Projesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Rehberi isimli bilgi bankasını inceleyebilirsiniz.

Faaliyetlerin Belirlenmesi Ve Organizasyonu

Bu tür etkinliklerin organizasyonu takım çalışmasını gerektirir. Bu sebep ile TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenleyen okulların personeli iletişim içerisinde olmalı ve başarılı bir takım çalışması yürütebilmelidir. Bunun sağlanması için öğretmenlerin idarecilerle beraber toplam kalite anlayışı çerçevesinde organizasyona katkıda bulunması gerekmektedir. Çalışma takviminin, fuar tarihi ve yerinin, görev paylaşımının, okulun ve okulun bulunduğu bölgenin şartları dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde belirlenmesi, bu etkinliklerin tüm paydaşlar için daha verimli olmasını sağlayacaktır.

Öğrencilerin Yönlendirilmesi ve Alt Proje Takviminin Belirlenmesi

TÜBİTAK Bilim Fuarları’na mümkün olduğunca geniş katılımın sağlanması için okuldaki bütün öğrencileri alt proje hazırlamak için teşvik ediniz. Bu aşamada hedeflerinizi, öğrencilerinizin grup oluşturup oluşturmayacağını, alt proje hazırlama takvimini ve okuldaki kaynaklardan nasıl yararlanılacağını belirlemelisiniz. Öğrenciler alt projelerine başlamadan önce çalışma takvimi ve aşamaları hakkında bilgilendirilmelidir.

Öğretmen, öğrencilerinin sorun çözücüsü ve rehberi olarak görev yapmalıdır. Öğretmenin öğrencileri yönlendirmek yerine onlar adına karar alması ve uygulama yapması özgüvenlerini zedeleyeceği gibi alt proje çalışmalarıyla oluşturulmak istenen eğitim öğretim süreçlerini aksatacaktır.

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın bir yarışma değil, bilim ve araştırma kültürünü geliştiren eğitim-öğretim etkinlikleri olduğunu unutmayınız.

Velilerin Bilgilendirilmesi

Bir bilim projesi hazırlamak, öğrenci için büyük çaba ve sabır gerektiren, uzun süreli bir çalışma olduğundan ailenin desteğini almak ve ilgisini çekmek önemlidir. Velileri bilgilendirmek için kendilerine bir mektup ve alt proje hazırlama takvimini gönderebilirsiniz.

Ayrıca velilerle, bu önemli deneyimde çocuklarına yardımcı olmaları için toplantı yapabilirsiniz. Velilerin bu çalışmalara katılması, bilimin toplumsal bir kültür haline gelmesine önemli derecede katkı sağlayacaktır.

Alt Proje Konularının Belirlenmesi

Öğrencilerin araştırma sorularına veya ne geliştirmek istediklerine kendilerinin karar vermesi oldukça önemlidir. Çünkü öğrenciler kendileri karar verdiklerinde daha çok motive olacaklar, alt projelerini sahiplenecekler ve daha fazla çaba harcayacaklardır.

Öğrencilerinize bir süre vermeli, alt proje konuları hakkında onları bilgilendirmeli ve onlardan birden fazla araştırma sorusu belirlemelerini istemelisiniz. Daha sonra onlarla görüşerek araştırılacak alt proje konularını yapılabilirlik, orijinallik ve güvenlik yönünden inceleyebilirsiniz.

Raporlaştırma Ve Çalışmaların Etkili Bir Şekilde Sunulması

Araştırmalar tamamlandığında, bütün sürecin rapor halinde yazılması gerekir. Her aşamada yazılı rapor istendiği için son rapor bunların bir araya getirilerek geliştirilmesi olabilir. Araştırma raporunun amacı yaptıkları çalışmaları anlamaları için öğrencilere yeterli bilgiyi sunmaktadır.

Tüm alt projeler hazırlandıktan sonra bilim fuarları başvurusu yapabilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Başvurusu Yapılması

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

Adım adım TÜBİTAK 4006 başvurusunun nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz TÜBİTAK 4006 Programı Başvuru Sistemi Yardım Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Proje başvuruları sisteme girildikten ve bilim fuarı başvurusu onaylandıktan bilim fuarları değerlendirme kriterlerine göre proje başvurunuz değerlendirilir. Bu konuda yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje Değerlendirme Süreci isimli bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Başvurusu Kabul Edildikten Sonra Yapılması Gerekenler

Bilim Fuarı başvurunuz kabul edildikten ve desteğiniz onaylandıktan sonra TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları e-imza süreci başlayacaktır. Bu konuda bilgi edinmek için TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Sözleşmelerini E-İmza İle İmzalama Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları E-imza İşlemleri Sonrası Yapılması Gerekenler

Sözleşmenin taraflarca e-imza ile imzalanmasından sonra, proje destek tutarı yani proje ödeneği proje yürütücüsünün kendisine ait olan ve TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır. Destek tutarının harcanması proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. 

Proje yürütücüsü her türlü harcamadan sorumludur.

Ayrıca TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı proje faturası nasıl kesilir? ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı ödenek harcama sürecinde dikkat edilecek hususlar nedir? sorularının cevabını öğrenmelisiniz. Bunun için TÜBİTAK 4006 Programı Proje Destek Ödeneği Harcama Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Ek olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı izleyici sorumlulukları nedir? ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı izleme sürecinde dikkat edilecek hususlar nedir? sorularının cevabını öğrenmelisiniz. Bunun için TÜBİTAK 4006 Programı İzleme Süreci Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Tarihinden 1 Ay Önce Yapılması Gerekenler

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nı kendi okulunuzda düzenlemeniz gerekmektedir. Okul dışında yapılan fuarlar TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamına girmemektedir. Fuarın yerini ve tarihini çok önceden idareciler ile birlikte belirleyiniz.

Fuarın yerleşim planını, alt proje konularını, sunum saatlerini vb. içeren bir fuar programı hazırlayın.

Bir liste oluşturup ilgilileri fuara davet edin. Fuar tarihi ve yeri ile ilgili bilgilerin, okulun ve belediyenin web sayfasında yer almasını sağlayın.

Fuar alanının yerleşim planını ve gerekli malzemeleri hazırlayın.

Fuar organizasyonuna gönüllü olarak yardım edecek öğrenci ve velileri belirleyin. Öğrenci ve velileri fuar çalışmaları hakkında bilgilendirerek gerekli hatırlatmaları yapın.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Tarihinden 1 Gün Önce Yapılması Gerekenler

Sergi alanının belirlenmesi gerekmektedir. İklim koşullarına göre açık ya da kapalı alanları tercih edebilirsiniz. Fuar yeri olarak, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, okulun kafeteryası, bahçesi yada genişse okulun koridorlarını kullanabilirsiniz. Bu alanlara sahip değilseniz derslikleri fuar alanı olarak düzenleyebilirsiniz. Okul sıraları ve masalar üzerine öğrencilerinizin hazırladığı TÜBİTAK 4006 logolu posterleri yerleştirmeniz yeterli olacaktır.

Işıklandırma ve diğer elektrik gereksinimleri için yeterli alt yapıyı oluşturun.

Fuara katılacak alt projelere numara verin; ayrıca posterlerin asılacağı panolarla, sergide kullanılacak masaları da numaralandırın. Fuar günü alt projeler hiçbir karışıklığa yol açmadan bu numaralara göre yerlerini almış olacaktır.

Sergi alanında posterleri asmak için raptiye, toplu iğne, makas ve yapıştırıcı gibi malzemelerin bulunmasını sağlayın.

Fuarda öğrenciler, öğretmenler ve ziyaretçiler sıcak ya da soğuk içeceklere gereksinim duyabilir, bu durum için tedbirinizi alın.

Fuar alanı için gerekli güvenlik önlemlerini alın.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Günü Yapılması Gerekenler

Gönüllüler ile birlikte fuar alanını, masaları ve sunum tahtalarını düzenleyin.

Alt projelerin sunumu sırasında doğabilecek eksiklik ve aksaklıkları önceden tespit ederek gidermeye çalışın.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Öncesi Müdürlerin Yapması Gereken İş ve İşlemler

Okulunuz adına başvurunun yürütücü olarak tayin edilmiş öğretmen tarafından yapılmasını sağlamalısınız. Başvuru sisteminde, istenen bilgilerin girilmesi ve fuarı düzenlemeyi planladığınız tarihlerin belirtilmesi gerekmektedir.

Okul müdürlerinin öğrencilerin ve öğretmenlerin bu fuarlara katılımları için gereken bilgilendirmeyi ve motivasyonu sağlaması beklenmektedir.

Öncelikle okulunuzdaki öğretmenlere TÜBİTAK Bilim Fuarlarının tanıtımını yapınız, fuarın amacı ve hedefleri konusunda gereken bilgiyi veriniz.

Alt projelerin gerçekleştirilmesi için gereken altyapının sağlanması konusunda öğrencilerinize ve öğretmenlerinize destek olunuz.

TÜBİTAK Bilim Fuarlarının düzenlenmesi aşamasında öğretmenlerinizle, öğrencilerinizle ve diğer personelinizle birlikte yürüteceğiniz ekip çalışması fuarınızın başarısını artıracaktır. Ekip çalışmasının, zorlama değil gönüllülük temelinde gerçekleşmesine özen gösteriniz.

Bulunduğunuz yerin yerel yönetimlerini, kamu kuruluşlarını ve özel kuruluşları TÜBİTAK Bilim Fuarları’ndan haberdar ederek destek ve katılımlarını isteyiniz. Bunun için broşürler bastırabilir, yerel radyo, televizyon, internet vb. iletişim kanalları aracılığı ile tanıtıcı haberler yapabilirsiniz.

Fuar etkinliklerinde fotoğraf çekmeniz ve imkânlarınız dahilinde video çekimleri yapmanız gerekmektedir. TÜBİTAK Bilim Fuarları Sonuç Formu’nu doldururken sizden yeterli sayıda fotoğraf istenecektir. Ayrıca çektiğiniz fotoğrafları fuar sonrası okulunuzda sergilemeniz, katılmayan öğrencilerin bir sonraki fuara katılımları için özendirici olacaktır.

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda alt proje sergileyen tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgelerini vermek için uygun bir zamanda küçük bir tören düzenleyiniz, öğrenci ve öğretmenlere belgelerini tek tek veriniz. Ayrıca fuar düzenleme ekibinde yer alan öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve varsa sponsorlarınıza fuarın düzenlenmesine yaptıkları katkı için teşekkür belgesi veriniz. Bu daha sonra düzenleyeceğiniz fuarlara daha çok kişinin gönüllü katılımını sağlayacaktır.

Bu bilgi bankası, 2023 yılında yayımlanan 10. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Kılavuzunda paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 17.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-a_kilavuz-ocak2023.pdf https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-b_kilavuz-ocak2023.pdf